fbpx

For DFØ (direktoratet for forvalting og økonomistyring) søker vi konsulenter med kompetanse innen prosessledelse og tjenestedesign.

For DFØ (direktoratet for forvalting og økonomistyring) søker vi konsulenter med kompetanse innen prosessledelse og tjenestedesign.

Det søkes tjenestedesignere med kjennskap til og forståelse for offentlig forvaltning. Leverandøren kan tilby en eller flere konsulenter. Arbeidssted for oppdraget er i Oslo. Oppdraget skal primært gjennomføres med fysiske møter, workshops, intervjuer og lignende, men det kan ved behov gjennomføres deler av oppdraget digitalt. Dette vil i så tilfelle kreve kompetanse på gjennomføring av digitale prosesser.

Prosjektet skal gi resultater på tre områder:

1. Prosesstøtte:
Det er ønsket prosesstøtte og hjelp til fasilitering i prosjektet. I dette legges planlegging, rådgivning og gjennomføring av en tjenestedesignprosess. Innledningsvis ønskes det hjelp til å definere og avgrense prosjektet, videre til å utforske brukerbehov, definere problemområder som skal tas tak i, utvikle og prioritere løsningsforslag innenfor rammer og levere på de prioriterte forslagene.

2. Leveranse:
Prosjektet skal resultere i konkrete tjenester og/eller innhold på dfo.no som gir nytteverdi for brukere og styrker DFØ sin rolle som kompetanseformidler. Tjenestene må være basert på god innsikt i brukerbehov og bygge på avklarte begreper og tolkninger. Målet er å publisere innhold og/ eller deler av innhold innen 10. desember 2020.

3. Læringsmål/ kompetanseoverføring:
Prosjektet skal bidra til å styrke kompetansen på tjenestedesign i DFØ, og medarbeidere fra DFØ vil derfor delta aktivt i prosjektet. Leveransen skal også inneholde god dokumentasjon og metodebeskrivelser av hvordan tjenestedesign ble brukt i prosjektet.

Rolle: Tjenestedesigner

Kompetansekrav:
– Design tenkning – metoder og verktøy
– Prosessledelse
– Forvaltningsforståelse og /eller erfaring fra tilsvarende arbeid i statlig/offentlig sektor
– Evne til å formidle og forankre prosessen og resultatene fra prosjektet

Det er i tillegg en fordel om konsulenten har følgende kompetanse og erfaring:
– Kjennskap til samfunnsfaglig metode
– Kjennskap til kompetanseformidling

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: