fbpx

Vi søker inntil 11 utviklere for NAV i Oslo! Spennende mulighet innen Java, Kotlin, Javascript, Kafka, React m.m

Vi søker intill 11 utviklere til NAV i Oslo

For denne bestillingen etterspørres kompetanse og kapasitet for utvikling av flere produkter med bakgrunn i Corona-situasjonen og behovet som har oppstått med reallokering av utviklere. Bestillingen har et omfang på 11 utviklere på full tid, der det er ønsket at 7 starter så raskt som mulig. Det er stort fokus på brukerinnsikt, modellering, parprogrammering og kontinuerlig leveranse. I løpet av engasjementsperioden vil konsulenter kunne flyttes mellom team innenfor hvert produktområde, i tråd med NAVs prioriteringer og strategiske mål.

Konsulentene skal fordeles på følgende områder og team:

– Pensjon/Supplerende stønad: 1 senior/konsulent fullstack/backend, oppstart snarest
– Arbeidsgiver/forskudd: 1 Juniorkonsulent backend, oppstart snarest
– Arbeidsgiver/lønnskompensasjon: 3 fullstack/backend seniorkonsulenter, oppstart snarest
– Arbeidsgiver/lønnskompensasjon: 1 fullstack/backend seniorkonsulent, oppstart 03.08
– Arbeidsgiver/lønnskompensasjon: 1 frontend juniorkonsulent. oppstart 03.08
– Helse/automatisering av sykepenger: 1 frontend senior, oppstart snarest
– Helse/automatisering av sykepenger: 1 backend senior- eller sjefskonsulent, oppstart snarest
– Helse/automatisering av sykepenger: 2 seniorkonsulenter fullstack/backend, oppstart 03.08

Konsulentene som plukkes ut vil få en kodeoppgave og bli intervjuet. De vil deretter fordeles på team for best mulig teamsammensetting. Alle deltakere fra Leverandøren som skal utføre arbeid under kontrakten vil være under kundens ledelse.

Rolle: Utvikler

Aktuell kompetansekategori:
– Juniorkonsulent: Relevant utdannelse.
– Konsulent: Minimum 3 års relevant erfaring i tillegg til relevant utdannelse.
– Seniorkonsulent: Minimum 5 års relevant erfaring i tillegg til relevant utdannelse.
– Sjefskonsulent: Minimum 8 års relevant erfaring i tillegg til relevant utdannelse.

Kompetansekrav:

– Erfaring med utvikling i JVM språk, som Java/Kotlin i løpet av siste 5 år
– Erfaring med å praktisere testdrevet utvikling, refaktorering, og objektorientert og/eller funksjonell programmering
– Kompetanse på hvordan man opprettholder applikasjoners endringsdyktighet
– Oppdatert erfaring med teknologier for synkron kommunikasjon (REST-basert eller tilsvarende)‏‏‎‏‏‎‎‎‏‏‏‎‪‎
– Oppdatert erfaring med bygg & deploy-verktøy, som maven/gradle, Travis/Circle CI/Github Actions
– Erfaring med verktøy for hendelsesdrevne løsninger (kø-teknologier, Kafka)
– Erfaring med tjeneste- og hendelsesorientert arkitektur
– Erfaring med å utvikle mikrotjenester og med mikrotjenestearkitektur
– Erfaring med integrasjon og tjenesteutvikling/API-utvikling.
– Erfaring med Kotlin
– Erfaring fra team med DevOps-ansvar og kontinuerlige leveranser
– Erfaring med bruk av GitHub Actions, Kubernetes og Docker
– Erfaring med frontendutvikling i JavaScript (med React eller liknende)
– Erfaring med mekanismer for sikring av kommunikasjon og tilgang
– Erfaring med parprogrammering

Det er også en fordel om konsulentene har:
– Erfaring med verktøy for hendelsesdrevne løsninger (kø-teknologier, Kafka)
– Erfaring med tjeneste- og hendelsesorientert arkitektur
– Erfaring med å utvikle mikrotjenester og med mikrotjenestearkitektur
– Erfaring med integrasjon og tjenesteutvikling/API-utvikling.
– Erfaring med Kotlin
– Erfaring fra team med DevOps-ansvar og kontinuerlige leveranser
– Erfaring med bruk av GitHub Actions, Kubernetes og Docker
– Erfaring med frontendutvikling i JavaScript (med React eller liknende)
– Erfaring med mekanismer for sikring av kommunikasjon og tilgang
– Erfaring med parprogrammering

Ønskede personlige egenskaper:
– Faglig nysgjerrig, flink til å dele kompetanse
– Komfortabel med parprogrammering
– Gode samarbeidsegenskaper og opptatt av å sammen finne den gode, enkle løsningen
– Evne til å se en problemstilling fra flere perspektiver.
– Initiativrik og opptatt av å skape verdi for sluttbrukere.
– Tilpasningsdyktig og komfortabel med ikke-definerte roller.
– Tåler høyt tempo og har høy gjennomføringskraft.
– God til å bygge gode team der ansvar, feedback, kontinuerlig forbedring

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: