fbpx

Vi søker en teknisk tester til å inngå i et team hos Husbanken. Langvarig og spennende prosjekt!

Vi søker en teknisk tester til å inngå i et team hos Husbanken.

Husbanken er i gang med et større moderniseringsløp der sentrale fagsystemer skal fornyes og arbeidsprosesser digitaliseres og effektiviseres. Nå skal kjernesystemer for saksbehandling og forvaltning av lån og tilskudd fornyes. Husbanken har valgt å anskaffe hyllevareløsning med tilpasning, og skal i tillegg selv utvikle noe funksjonalitet som ikke tilbys i standard systemet. Migrering av data fra gammelt system er også del av prosjektet. Prosjektet startet opp i starten av 2020 og er nå på slutten av planleggingsfasen.

Testeren blir del av et prosjektteam som består av personer som jobber med egenutvikling og tilpasning. I tillegg har prosjektet tett samarbeid med både hyllevareleverandøren og diverse andre parter. Testeren blir ansvarlig for teknisk test av hyllevareløsning, som består av kjernesystemet og integrasjoner med både egne og eksterne systemer. Et viktig ansvarsområde i dette er test data som må opprettes, vedlikeholdes og ikke minst kommuniseres med alle relevante aktører på tvers av testnivå (unittest, systemtest, integrasjonstest, e2e-test og akseptansetest). Personen bidrar med innspill til og gjennomføring av teknisk test, manuelt og automatisert. Personen må være veldig selvgående, særlig nå i denne hjemmekontor perioden.

Hovedoppgaver:
– Teknisk test, blant annet integrasjonstest, testautomatisering og ansvar for testdata
– Teknisk test som både omhandler testplanlegging, testgjennomføring og testrapportering.
– Vurdering av testdekning i forhold til akseptansekriterier
– Viktig kommunikator i teamet, både med Husbanken og leverandøren (på engelsk).
– Bidra til vurdering av testautomatisering og manuell test

Rolle: Tester

Kompetansekrav:
– Erfaring med verktøy som Postman, Soap UI, Selenium, Cypress, JUnit
– Erfaring med oppsett av test data i prosjekter med flere interne og eksterne integrasjoner
– Erfaring som teknisk tester i et kompleks domene
– Må ha solid og dokumentert erfaring som teknisk tester med vekt på integrasjonstest
– Testeren bør beherske verktøy som Jira og Confluence.
– Erfaring og kompetanse på integrasjon av testsuiter i byggprosess med Jenkins og Bitbucket er ønskelig.
– Kunne lese og forstå kravspesifikasjoner og kunne bruke de som input til en helhetlig, velgjennomtenkt testdekningsstrategi.
– Fordel med erfaring fra både vannfall og smidig utviklingsmetodikk
– Fordel med ISTQB, ISEB eller TMap sertifisering
– Fordel med bankfaglig kunnskap

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: