fbpx

På vegne av Statens vegvesen søker vi etter to business consultant, til å bistå totalt 60 timer ukentlig fra august.

Statens vegvesens har behov for bistand i forbindelse med gevinstrealiseringen av P2P løsningen Bestill og betal. Statens vegvesen implementerte i 2018 en P2P løsning som dekker hele prosessen fra bestilling til og med betaling. Etaten har hatt bistand til å utarbeide en gevinstrealiseringsplan for P2P løsningen, og til å gjennomføre endringsarbeid for å hente ut gevinster som systemet gir. Formålet med oppdraget er å fullføre arbeidet som er påbegynt med gevinstrealisering av P2P løsningen. Bistanden går ut på å forberede og gjennomføre endringsarbeid for å hente ut forventede gevinster. Det vil også være behov for at innleide konsulenter følger opp gevinstmål, KPIer, verktøy rundt KPIer, samt avklare og estimere fremtidig utvikling av gevinstene. Ressurser fra virksomheten vil bistå ved behov.

Krav til kompetanse:
-Ha erfaring og deltatt i planlegging og gjennomføring av gevinstrealisering for P2P prosjekter i større virksomheter
-Ha kompetanse på hele verdikjeden fra bestilling til betaling i større virksomheter

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: