Statens vegvesen søker to business consultant

På vegne av Statens vegvesen søker vi etter to business consultant, til å bistå totalt 600 timer ukentlig fra august.

Statens vegvesens har behov for bistand i forbindelse med gevinstrealiseringen av P2P løsningen Bestill og betal. Statens vegvesen implementerte i 2018 en P2P løsning som dekker hele prosessen fra bestilling til og med betaling. Etaten har hatt bistand til å utarbeide en gevinstrealiseringsplan for P2P løsningen, og til å gjennomføre endringsarbeid for å hente ut gevinster som systemet gir. Formålet med oppdraget er å fullføre arbeidet som er påbegynt med gevinstrealisering av P2P løsningen. Bistanden går ut på å forberede og gjennomføre endringsarbeid for å hente ut forventede gevinster. Det vil også være behov for at innleide konsulenter følger opp gevinstmål, KPIer, verktøy rundt KPIer, samt avklare og estimere fremtidig utvikling av gevinstene. Ressurser fra virksomheten vil bistå ved behov.

Krav til kompetanse:
-Ha erfaring og deltatt i planlegging og gjennomføring av gevinstrealisering for P2P prosjekter i større virksomheter
-Ha kompetanse på hele verdikjeden fra bestilling til betaling i større virksomheter

Arbeidslokasjon: Sentrum, Oslo
Oppstart: 03.08.2020
Språk: Norsk
Søknadsfrist: 25.06.2020

Høres dette spennende ut?

Send følgende til peder@norway-consulting.no:
– CV (helst i Word)
– Din timepris
– Når du tidligst kan begynne

Ser fram til å høres!

Peder Løvås
Mobil: +47 950 86 175
Email: peder@norway-consulting.no
LinkedIn: www.linkedin.com/in/peder-l-235b72128

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *