fbpx

Vi søker en informasjonsarkitekt til Norsk Helsenett i Trondheim som skal bistå med styrking av Helsedirektoratets tjenester

Vi søker en informasjonsarkitekt til Norsk Helsenett i Trondheim.

Helsedirektoratet, avdeling helseregistre, skal sikre helhetlig forvaltning av Helsedirektoratets helseregistre.
Helsedataprogrammet (HDP) som styres av E-helse har ansvar for å etablere Helseanalyseplattformen med dataprodukter, blant annet fra NPR og KPR. Som en ramme for leveranser fra Helsedirektoratet har Avdeling Helseregistre etablert et prosjekt, Effektive Leveranser til HDP, som er planlagt for perioden 2020-Q2 2022.

Prosjektets formål er å sørge for at Helsedirektoratet er i stand til å levere dataprodukter til Helseanalyseplattformen på en effektiv måte. Arbeidet omfatter fire overordnede hovedleveranser:
– etablere dataprodukter.
– forbedre intern løsning for forvaltning av metadata.
– løsning for integrasjon og dataoverføring til HAP.
– etablere forvaltningsmodell.

Prosjektet ser nå etter en god informasjonsarkitekt som kan bistå i arbeid knyttet til dette arbeidet.
Arbeidsoppgaver vil være følgende:
– Kartlegging og strukturering av metadata
– Informasjonsmodellering
– Utarbeide modeller knyttet til metadataforvaltning
– Avholde workshops med både faglige og tekniske ressurser
– Utarbeide beslutningsunderlag
– Jobbe i team, ha tett dialog med interne fagmiljøer i Helsedirektoratets lokaler i Trondheim
– Bistå i arbeidet med spesifikasjon av dataprodukter og tilhørende metadata
– Bistå i arbeidet med planlegging og gjennomføring av brukertesting

Rolle: informasjonsarkitekt

Kompetansekrav:
– Har relevant utdannelse, minimum på bachelornivå
– Er en erfaren informasjonsarkitekt
– Har kompetanse på helseregistre, konsolidering av metadata og erfaring fra prosjektarbeid
– Evner å raskt sette seg inn i problemstillinger og som er løsningsorientert
– Konsulenten skal ha minst 5 års erfaring fra IT-prosjekter
– Erfaring med PRINCE2 metodikk
– Konsulent skal ha minimum 3 års erfaring som informasjonsarkitekt
– Dokumentert erfaring med informasjonskartlegging og informasjonsmodellering
– Dokumentert erfaring med prosessmodellering
– Kjennskap til GDPR

Evalueringskrav:
– Erfaring fra prosjektarbeid i helsedomenet
– Erfaring med workshop arbeid
– Erfaring med arbeid relatert til nasjonale helseregistre
– Erfaring med konsolidering av registerdata
– Erfaring med prosessforbedring
– Kjennskap til TOGAF rammeverket
– Kvalitetsfokus og evne til å prioritere
– Strukturert og løsningsorientert
– Erfaring med utforming av brukerhistorier og planlegging av brukertest

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: