For NAV søker vi 2 fullstack utviklere til å bli en del av et team og videreutvikle tjenester innen helse


Heisann!

For NAV søker vi 2 fullstack utviklere til å bli en del av et team. Team eSYFO er et av flere team i Produktområde helse. Fokuset er på sykefraværsoppfølging og tjenester som treffer den sykmeldte og arbeidsgiveren. Teamet utvikler nye løsninger på bakgrunn av innsikt og behov, i tillegg til å forbedre eksisterende tjenester de har ute i produksjon.

Teamet er opptatt av å være hypotesedrevet og lage de tjenestene som gir verdi og resultater. De jobber tverrfaglig hvor alle er med i hvert ledd i prosessene for å oppnå best mulig resultat på løsningene som lages. Kjernen i teamet kommer til å bestå av en fagperson, to utviklere og en designer. Rundt teamet er det også flere støttespillere som hjelper med regelverk, innsikt, gevinster og andre behov. Ellers jobbes det tett med andre produktteam i området. eSYFO er et ungt team med god takhøyde, og som en del av teamet kommer du tidlig inn og vil være med å sette retning på de tekniske løsningene og samspillet internt.

Målet er å lage tjenester som hjelper partene med å bli mer selvhjulpne, øke deres medvirkning i egen sak hos NAV, samt bidra til å redusere sykefraværet. De har også ansvar for å ta løsninger ut av Arena – som oppfølgingsplanen, inn i nye systemer og arbeidsflater. Hovedfokuset fremover vil være på den sykmeldte og tydeliggjøre deres stemme i egen sak.

Rolle: Fullstack-utvikler

Kompetansekrav:
– Backend: Kotlin, Ktor, Java
– Frontend: Javascript, Typescript, React, Redux, Node, Express, Webpack, Nextjs
– Moderne byggsystemer: Gradle, Maven
– Monitering: Grafana, Prometheus, Sentry
– Messaging-systemer: Kafka, MQ
– Databaser: SQL, postgres, Oracle
– Http-kommunikasjonsprotokoller: REST, GraphQL, SOAP

Det er en fordel med:
– Erfaring med bruk av NAIS som applikasjonsplattform
– God til å dele egen kompetanse med andre
– Villig til å jobbe med parprogrammering
– Evne til å kommunisere tekniske valg på en enkel måte
– Jobbe tverrfaglig med fag, design og utvikling

Lokasjon: Oslo
Oppstart: 03.08.2020
Varighet: 1 år
Stillingsprosent: 100%
Språk: Norsk

Det hadde vært flott om du kunne bistått her!

Send oss følgende på gitle@norway-consulting.no:
– CV (helst i Word)
– Din timepris
– Når du tidligst kan begynne

Ser fram til å høres!

Mvh. Gitle Garnes
Delivery Lead
Norway Consulting AS

Mobil: 471 48 733
Email: gitle@norway-consulting.no

    Interessert i oppdraget?
    Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt asap.

    Legg ved CV