fbpx

Vi søker 3 backend-utviklere til et langvarig oppdrag hos Ruter. Aktuelle teknologier: Java, Kotlin, AWS, Kafka m.m

Vi søker 3 backendutviklere til Ruter sin DPS (Digitale Plattformer og Systemer) avdeling.

Ruter ønsker å styrke sin kapasitet på backend utviklingsområdet med 3 utviklere på fulltid. Ressursene vil inngå i avdelingen Digitale Plattformer og Systemer (DPS) sin ressurspool og vil bli allokert til ulike prosjekter og aktiviteter etter behov så lenge oppdraget varer. I første omgang er utviklerne tiltenkt å jobbe i teamene grunnplattform salg/betaling og i team kundestøtte. Tjeneste- og systemporteføljen i Ruter har stor bredde og spenner fra mobil app’er som RuterBillett og RuterReise til webapplikasjoner for bla. reiseplanlegging, B2B salg, kontaktskjemaer og samtykkeløsning, baksystemer, samt systemer for ruteplanleggings- og saksbehandlingssystemer. Ruters løsninger og tjenester eksponerer egenutviklede eller eksterne API-er samt konsumerer eksterne og interne datastrømmer. Utviklerne vil også kunne gå inn i andre oppdrag for Ruter eller for samarbeidspartene innen OffentligOffentlig samarbeid (OOS) om pr. februar 2020 omfatter kollektivselskapene Ruter, Kolumbus, Østfold kollektivtrafikk (ØKT), Agder kollektivtrafikk (AKT), Brakar, Troms Fylkestrafikk og Skyss.

Ruter jobber med å flytte tjenester/funksjonalitet inn i ny teknologisk plattform basert på nyere
teknologi. Dette med mål om å skape mer fleksibilitet og færre avhengigheter, samt benytte seg av nyere
funksjonalitet og skybaserte tjenester.

Den nye tekniske plattformen utvikles i Java/Kotlin og baserer seg på Amazon webservices, med
hendelses-/datadrevne tjenester basert på streaming-/microserviceteknologier som Kafka og Kafka
streams.

Eksempler på arbeidsoppgaver kan være:
– Utvikling av nye løsninger samt forvaltning etter hvert som komponenter settes i produksjon
– Delta i utarbeidelse av tekniske løsningsbeskrivelser med tilhørende integrasjoner og komponenter i API-ene og tjenestene
– Bistå i valg av teknologi
– Ha fokus på designprinsipper (skalerbare løsning), design patterns og kvalitetsindikatorer
– Bygge opp domenekunnskap og god forretningsforståelse innen salg og billetteringsdomenet
– Kommunisere utfordringer og føre frem til avklaringer for løsninger sammen med resten av teamet

Teamene jobber smidig og iterativt med kontinuerlige leveranser på Docker/Kubernetes-rigg.

Rolle: Backend- utvikler

Kompetansekrav:
– Høyere relevant utdannelse
– Evne til å samarbeide og kommunisere godt innad i et autonomt team hvor prinsipper som DevOps, pull-requester, par-programmering og andre smidig teknikker.
– Erfaring med streaming /event-dreven arkitektur
– Erfaring med asynkron kommunikasjon med Kafka og Kafka Streams
– Erfaring med Microservices
– Erfaring med utvikling i Kotlin eller Java
– Erfaring med Cloud (Amazon Web Services, Docker, Kubernetes)
– Relevant erfaring fra utviklingsverktøy og –prosesser med continuous intergration and continuous deploy (Gitlab)
– Testdreven utvikling og testautomasjon samt test av integrasjoner og APIer
– Erfaring med både utvikling og design av komplekse applikasjonsintegrasjoner og API’er
– Erfaring i å jobbe med GDPR og personvern i design og utvikling, og kan beskrive og utvikle rutiner for logging, uthenting og sletting av personopplysninger

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: