fbpx

Prosjektledere søkes til omfattende oppdrag innen helsesektoren. Stort fokus på skytjenester.

Vi søker 2-3 prosjektledere til NPE som er underlagt Norsk Helsenett i Oslo. NPE (Norsk pasientskadeerstatning) har behov for bistand innen prosjektledelse for overordnet prosjekt/program og delprosjektleder. Dette er i sammenheng med et større digitaliseringsprosjekt i NPE. Prosjektet vil inneholde oppgradering av Public 360 til versjon 5 og nyetablering av andre integrerte digitale tjenester. Dette medfører også å ta i bruk skytjenester.

Det er behov for å analysere behov og kravstille funksjonalitet både innenfor pasientskadeerstatningsbehandlingen med en løsning for de sakkyndige, og ren administrativ saksbehandling. Det medfører integrasjoner mot offentlige registre, Min side og ekspedering av dokumenter både til behandlingssteder og advokater, i tillegg til erstatningssøkere. Det brukes i dag en egenutviklet løsning for eksterne sakkyndige som også vil erstattes.

Prosjektleder: 1 prosjektleder som skal lede et større digitaliseringsprosjekt for virksomheten. Oppdraget omfatter å lede en plan- og gjennomføringsfase av prosjektet. Prosjektet innbefatter flere delprosjekter med egen prosjektledelse som vil rapportere til hovedprosjektet. De ulike delprosjektene må koordineres med tanke på både ressursstyring, fremdrifts- og leveranseplaner. Det vil også være viktig å kunne lede og koordinere leveranser fra de ulike underleverandørene i prosjektet.

Delprosjektleder: 1 – 2 delprosjektledere som skal lede et delprosjekt som inngår i et større digitaliseringsprosjekt for virksomheten. Oppdraget omfatter både det å lede en plan- og gjennomføringsfase av delprosjektet. Delprosjektet vil være avgrenset til et fagområde for virksomheten, og vil kreve en teknisk forståelse og erfaring med å lede denne type prosjekter. Delprosjektlederen må ha erfaring med å kunne implementere skytjenester i offentlig sektor, samt jobbe med å kunne automatisere arbeidsprosesser.

Arbeidsoppgaver til delprosjektleder:
– Kravstille og implementere en portalløsning for sakkyndige helsepersonell.
– Utarbeide krav og design, og implementere tjenester for å automatisere arbeidsprosesser.

Rolle: Prosjektleder

Kompetansekrav for prosjektleder:
– Konsulenten skal ha minst 5 års erfaring, og være senior konsulent, med ledelse av større prosjekter eller program. Konsulenten må ha erfaring fra IT prosjekter i offentlig sektor.
– Sertifisert Prince2 Practitioner, alternativt sertifisert Foundation med dokumentert erfaring tilsvarende Practitioner nivå.
– Konsulenten skal ha gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig, og beherske norsk svært godt.
– Konsulenten må ha erfaring og referanser fra tilsvarende prosjekter / program fra andre offentlige etater / virksomheter. Det er ønskelig at det fremlegges referanser med kontaktinformasjon.
– Konsulenten må ha erfaring med å jobbe med Prosjektveiviseren som er en felles prosjektmodell for offentlig sektor. Det er viktig at konsulenten er godt kjent med, og vant med å benytte smidig arbeidsmetodikk.
– Kompetanse og erfaring på dokumentasjonsforvaltning, arkivering og NOARK-standard.
– Erfaring fra prosjekter med implementering av skytjenester i offentlig sektor.
– Dokumentert kompetanse og erfaring med Informasjonssikkerhet/GDPR.

Evalueringskrav:
– Konsulenten må ha erfaring og kompetanse fra offentlig virksomhet, og aller helst fra helsesektoren.
– Konsulenten må ha erfaring som prosjektleder / programleder fra tilsvarende leveranser.
– Viser til teknologiforståelse og økonomiforståelse.
– Erfaring med saks- og arkivsystem Public 360.
– Erfaring med å kommunisere med både ledergruppen i en virksomhet og med tekniske team.
– Sertifisering i PMP og/eller lignende.

Kompetansekrav for delprosjektleder:
– Konsulenten skal ha minst 5 års erfaring, og være senior konsulent, med ledelse av IT-prosjekter. Konsulenten må ha erfaring fra IT prosjekter i offentlig sektor.
– Erfaring med gjennomføring av digitaliseringsprosjekter.
– Sertifisert Prince2 Foundation.
– Konsulenten må ha erfaring med å jobbe med Prosjektveiviseren som er en felles prosjektmodell for offentlig sektor. Det er viktig at konsulenten er godt kjent med, og vant med å benytte smidig arbeidsmetodikk.
– Konsulenten skal ha gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig, og beherske norsk svært godt.
– Konsulenten må ha erfaring og referanser fra tilsvarende prosjekter fra andre offentlige etater / virksomheter. Det er ønskelig at det fremlegges referanser med kontaktinformasjon.
– Kompetanse og erfaring på dokumentasjonsforvaltning, arkivering og NOARK-standard.
– Erfaring fra prosjekter med implementering av skytjenester.
– Dokumentert kompetanse og erfaring med Informasjonssikkerhet/GDPR.

Evalueringskrav:
– Konsulenten må ha erfaring og kompetanse fra offentlig virksomhet, og aller helst fra helsesektoren.
– Konsulenten må ha erfaring som prosjektleder fra tilsvarende leveranser.
– Konsulenten må ha erfaring med å implementere automatisering av arbeidsprosesser.
– Erfaring med saks- og arkivsystem Public 360.
– Sertifisering i PMP og/eller lignende.

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: