fbpx

Vi søker en IT-arkitekt til å gjennomføre et prosjekt for en spennende kunde i Halden

Vi søker en IT-arkitekt til å gjennomføre et prosjekt for en kunde i Halden. Den innleide ressursen vil inngå i et eller flere prosjekter, der hovedoppgaven vil være å støtte prosjektleder i analyse, dokumentasjon, planlegging og gjennomføring/kontroll av oppgaver knyttet til IT-arkitektur. Arkitekten forventes å delta i utarbeidelser av kravspesifikasjoner for anskaffelser av standard løsninger.

IT-arkitekten skal bidra til at kunde utvikler god arkitekturstyring i prosjekt, samt bidra til at arkitekturstyring i kundens IT-prosjekter kobles mot arkitekturstyring i ledelsessystemet. ledelsessystemet er under utarbeidelse, og riktig ressurs vil bidra til å utvikle arkitekturprinsipper og arkitekturstyring i ledelsessystemet.

IT-arkitekten forventes også å bidra til utforming og kvalitetssikring av design av løsninger.

Rolle: IT-arkitekt

Kompetansekrav:
– God IT-arkitekturkompetanse og -erfaring
– Erfaring med oppsett, dokumentering og forvalting av dokumentasjon av IT-arkitektur
– Erfaring fra arkitekturarbeid knyttet til anskaffelser, konfigurasjon og oppsett av standardløsninger sammen med nødvendig infrastruktur
– Erfaring fra arbeid med standard arkitekturmodeller som TOGAF og ITIL.
– Erfaring fra prosjektarbeid
– Gode evner til samarbeid i team
– Erfaring fra arbeid med informasjon underlagt sikkerhetsloven

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: