Vi søker to konsulenter til å bistå DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) med rådgivning innen skyløsninger.


Heisann!

Vi søker to operative rådgivere til å bistå DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) med skyløsninger.

DFØ er på vei til å ta i bruk skytjenester. Det er behov for operativ rådgivning knyttet til hvordan dette skal tas i bruk, videre hvilke elementer som en tjenesteleverandør må ta hensyn til i en skyreise. DFØ planlegger et forprosjekt (CCoE) hvor det skal lages en strategi for sky og med de områder/elementer som må beskrives for å kunne ta en beslutning hvordan og når DFØ tar i bruk skyløsninger. DFØ trenger bistand til å lage strategien og til å beskrive de ulike elementene som må inngå i forprosjektet.

Konsulentene skal bistå DFØ med å utarbeide en skystrategi og komme med råd fra egen erfaring fra lignende arbeid. Det er ønskelig at konsulentene skal bistå innen minimum tre av følgende områder:
– Skysikkerhet
– Skyarkitektur
– Verktøy, rammeverk og standarder
– Livssyklusstyring
– Kapasitets- og kostnadskontroll
– Leverandørstyring
– Etterlevelse
Rolle: Rådviger

Kompetansekrav:
– Konsulentene må dokumentere sterk fagkompetanse innenfor tre eller flere av områdene beskrevet i oppdragsbeskrivelsen.
– Konsulentene må vise til lignende oppdrag innen offentlig sektor.
– Konsulentene må gi en kort løsningsbeskrivelse og på en overordnet måte hvordan de vil utføre aktivitetene beskrevet over.

Lokasjon: Remote (må påberegne noen møter i Oslo eller Trondheim)
Oppstart: august
Varighet: Til desember + opsjon 6 mnd
Søknadsfrist: 06.08.2020
Stillingsprosent: 100%
Språk: Norsk

Det hadde vært flott om du kunne bistått her!

Send oss følgende på gitle@norway-consulting.no:
– CV (helst i Word)
– Din timepris
– Når du tidligst kan begynne
– To referanser fra relevante prosjekt

Ser fram til å høres!

Mvh. Gitle Garnes
Delivery Lead
Norway Consulting AS

Mobil: 471 48 733
Email: gitle@norway-consulting.no

    Interessert i oppdraget?
    Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt asap.

    Legg ved CV