fbpx

Vi søker to konsulenter til å bistå DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) med rådgivning innen skyløsninger.

Vi søker to operative rådgivere til å bistå DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) med skyløsninger.

DFØ er på vei til å ta i bruk skytjenester. Det er behov for operativ rådgivning knyttet til hvordan dette skal tas i bruk, videre hvilke elementer som en tjenesteleverandør må ta hensyn til i en skyreise. DFØ planlegger et forprosjekt (CCoE) hvor det skal lages en strategi for sky og med de områder/elementer som må beskrives for å kunne ta en beslutning hvordan og når DFØ tar i bruk skyløsninger. DFØ trenger bistand til å lage strategien og til å beskrive de ulike elementene som må inngå i forprosjektet.

Konsulentene skal bistå DFØ med å utarbeide en skystrategi og komme med råd fra egen erfaring fra lignende arbeid. Det er ønskelig at konsulentene skal bistå innen minimum tre av følgende områder:
– Skysikkerhet
– Skyarkitektur
– Verktøy, rammeverk og standarder
– Livssyklusstyring
– Kapasitets- og kostnadskontroll
– Leverandørstyring
– Etterlevelse
Rolle: Rådviger

Kompetansekrav:
– Konsulentene må dokumentere sterk fagkompetanse innenfor tre eller flere av områdene beskrevet i oppdragsbeskrivelsen.
– Konsulentene må vise til lignende oppdrag innen offentlig sektor.
– Konsulentene må gi en kort løsningsbeskrivelse og på en overordnet måte hvordan de vil utføre aktivitetene beskrevet over.

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: