fbpx

Vi søker inntil tre interaksjonsdesignere til Norsk Helsenett i Trondheim.

Helsedirektoratet, avdeling helseregistre forvalter Norsk pasientregister (NPR), kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) og IPLOS-registeret. Avdelingen skal sikre helhetlig forvaltning av Helsedirektoratets helseregistre.
Helsedirektoratet har ansvar for å sørge for at ansvarlige ledd i stat, kommuner og foretak har god styringsinformasjon som beskriver status og utvikling for helsetjenesten samt har løpende tilgang på nødvendig informasjon om nasjonale styringsmål som kapasitets- og ressursutnyttelse, kvalitetsindikatorer, tilgjengelighet og befolkningens bruk av tjenester. For å tilby slik styringsinformasjon til helseforetak og kommuner tilrettelegger Helsedirektoratet data fra Norsk pasientregister, Kommunalt pasient- og brukerregister, samt data fra SSB i en interaktiv web-tjeneste.

Anskaffelsen gjelder bistand i to ulike prosjekter:

– Effektive Leveranser til HDP: Prosjektet formål er å sørge for at Helsedirektoratet er i stand til å levere dataprodukter til Helsedataprogrammet (HDP) i henhold til oppgaver og rammer for HDS (Helsedataservice) og HAP (Helseanalyseplattformen). Prosjektet er i første omgang planlagt for perioden 2020-Q2 2022.

Prosjektet har følgende hovedleveranser: Etablering av dataprodukter, forbedring av løsning for metadata forvaltning, løsning for integrasjon og dataoverføring, etablering av forvaltningsmodell.

Vi ser nå etter en god interaksjonsdesigner som kan bidra til at løsningene får god grenseflate til avdelingens sluttbrukere.

– Helsedirektoratet skal tilrettelegge helsedata til innsyn for innbyggere, som er registrert i deres register. Data skal tilgjengeliggjøres for interaktiv bruk, der innbygger skal kunne drille seg ned i opplysninger registrert om innbygger. Her er det behov for test, kvalitetssikring, videreutvikling og samarbeid med helsenorge.no ved NHN.

Rolle: Interaksjonsdesigner

Kompetansekrav:
– Konsulentene skal ha minst 5 års erfaring med interaksjonsdesign.
– Erfaring med utforming av systemer for datauthenting og lagring.
– Erfaring med design av interaktivt innhold.
– Erfaring med brukertesting.
– Erfaring med prototyping på brukergrensesnitt.
– Strukturert og løsningsorientert.
– Erfaring med innsynsløsninger.
– Kjennskap til GDPR.

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: