Vi søker inntil tre interaksjonsdesignere til Norsk Helsenett i Trondheim!


Heisann!

Vi søker inntil tre interaksjonsdesignere til Norsk Helsenett i Trondheim.

Helsedirektoratet, avdeling helseregistre forvalter Norsk pasientregister (NPR), kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) og IPLOS-registeret. Avdelingen skal sikre helhetlig forvaltning av Helsedirektoratets helseregistre.
Helsedirektoratet har ansvar for å sørge for at ansvarlige ledd i stat, kommuner og foretak har god styringsinformasjon som beskriver status og utvikling for helsetjenesten samt har løpende tilgang på nødvendig informasjon om nasjonale styringsmål som kapasitets- og ressursutnyttelse, kvalitetsindikatorer, tilgjengelighet og befolkningens bruk av tjenester. For å tilby slik styringsinformasjon til helseforetak og kommuner tilrettelegger Helsedirektoratet data fra Norsk pasientregister, Kommunalt pasient- og brukerregister, samt data fra SSB i en interaktiv web-tjeneste.

Anskaffelsen gjelder bistand i to ulike prosjekter:

– Effektive Leveranser til HDP: Prosjektet formål er å sørge for at Helsedirektoratet er i stand til å levere dataprodukter til Helsedataprogrammet (HDP) i henhold til oppgaver og rammer for HDS (Helsedataservice) og HAP (Helseanalyseplattformen). Prosjektet er i første omgang planlagt for perioden 2020-Q2 2022.

Prosjektet har følgende hovedleveranser: Etablering av dataprodukter, forbedring av løsning for metadata forvaltning, løsning for integrasjon og dataoverføring, etablering av forvaltningsmodell.

Vi ser nå etter en god interaksjonsdesigner som kan bidra til at løsningene får god grenseflate til avdelingens sluttbrukere.

– Helsedirektoratet skal tilrettelegge helsedata til innsyn for innbyggere, som er registrert i deres register. Data skal tilgjengeliggjøres for interaktiv bruk, der innbygger skal kunne drille seg ned i opplysninger registrert om innbygger. Her er det behov for test, kvalitetssikring, videreutvikling og samarbeid med helsenorge.no ved NHN.

Rolle: Interaksjonsdesigner

Kompetansekrav:
– Konsulentene skal ha minst 5 års erfaring med interaksjonsdesign.
– Erfaring med utforming av systemer for datauthenting og lagring.
– Erfaring med design av interaktivt innhold.
– Erfaring med brukertesting.
– Erfaring med prototyping på brukergrensesnitt.
– Strukturert og løsningsorientert.
– Erfaring med innsynsløsninger.
– Kjennskap til GDPR.

Lokasjon: Trondheim
Oppstart: september
Varighet: 31.12.2020
Søknadsfrist: 24.08.2020
Stillingsprosent: 100%
Språk: Norsk

Det hadde vært flott om du kunne bistått her!

Send oss følgende på gitle@norway-consulting.no:
– CV (helst i Word)
– Din timepris
– Når du tidligst kan begynne

Ser fram til å høres!

Mvh. Gitle Garnes
Delivery Lead
Norway Consulting AS

Mobil: 471 48 733
Email: gitle@norway-consulting.no

    Interessert i oppdraget?
    Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt asap.

    Legg ved CV