Fullstack utvikler med fokus på react og javascript søkes til NAV i Oslo


Heisann!

Vi søker en erfaren fullstack utvikler til NAV.

For denne bestillingen er etterspurt kompetanse og kapasitet tiltenkt brukt i Team Skjemadigitalisering. Bestillingen har et omfang på én fulltidsressurs. Ressursen vi etterspør vil få spesielt ansvar for universell utforming. Tilbudt ressurs skal inngå i et eksisterende team, som gjennomfører forvaltning og endring av en eksisterende løsning for visning av søknader på nav.no. I tillegg kommer å bidra til nyutvikling av en ny, universelt utformet skjemaløsning.
Alle ressurser fra Leverandøren som skal utføre arbeid under Kontrakten vil være under Kundens ledelse. Leverandørens ressurser kan omdisponeres til andre utviklingsteam enn det som avtales initialt dersom Kunden har behov for endring av sammensetning av utviklingsteam i Avropets varighet.
Slik omdisponering skal skje i dialog mellom Kunde og Leverandør for å finne løsninger som er best mulig for Kunden på kort og lang sikt.

Generelle krav til alle roller:
– Smidig gjennomføring. Alle teamdeltakere må ha erfaring fra å jobbe i smidige team
– Domenekunnskap. Erfaring innenfor ett eller flere av områdene som både understøtter manuelle og automatiserte prosesser for:
*Vedtaksbehandling
*Saksbehandling
*Regelverksutvikling
*Integrasjon og sikkerhet
*Brukerdialog

Rolle: Utvikler

Kompetansekrav:
– Universell utforming
– Fullstack utvikler
– Javascript og React
– Produktutvikling

Ønsket kompetanse:
– Erfaring med designsystem
– Erfaring med arkitektur
– Erfaring med produktutvikling
– Oppstart nytt prosjekt og kodebase

Lokasjon: Oslo
Oppstart: Snarest
Varighet: 31.12.2020 + opsjon 1 år
Stillingsprosent: 100%
Språk: Norsk

Det hadde vært flott om du kunne bistått her!

Send oss følgende på gitle@norway-consulting.no:
– CV (helst i Word)
– Din timepris
– Når du tidligst kan begynne

Ser fram til å høres!

Mvh. Gitle Garnes
Delivery Lead
Norway Consulting AS

Mobil: 471 48 733
Email: gitle@norway-consulting.no

    Interessert i oppdraget?
    Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt asap.

    Legg ved CV