fbpx

Vi søker en erfaren funksjonell arkitekt/løsningsarkitekt til oppdrag for en stor bank kunde i Oslo. Oppstart er snarest mulig, ønsket tilgjengelighet er 100 %. Forventet varighet på oppdraget er til 15.12.2020 med mulighet for forlengelse og mulighet for å ha en viktig rolle i et fremtidig implementeringsprosjekt.

Kort om prosjektet

Kunden har etablert et prosjekt for å etablere fremtidig løsning for kjernesystem for pensjon i selskapet. Prosjektet gjennomfører nå en spesifikasjonsfase sammen med en ekstern leverandør av løsninger for liv og pensjon. Sammen med leverandøren spesifiserer vi kravene til en norsk versjon av leverandørens standardløsning samt kundens spesifikke behov.  Vi skal ta frem en løsningsbeskrivelse som inkluderer alle tilpasninger som må gjøres i selskapets systemportefølje, samt planlegge gjennomførings- og migreringsløpet.

Den funksjonelle arkitekten vil få en viktig rolle i å sikre at behovene knyttet til alle arbeidsprosesser og produkter i scope blir ivaretatt og løst på en god måte. Arkitekten må også bidra til vurderinger og anbefalinger rundt migreringsstrategi. Det er ønskelig at den funksjonelle arkitekten kan ta ledelsen på det funksjonelle området og samarbeide godt med ressurser fra prosjektet og organisasjonen for øvrig i blant annet disse oppgavene:

Ivareta at funksjonelle behov og krav til ny løsning blir dekket i spesifikasjoner og løsningsbeskrivelser
Utforme og beskrive nye, kundevennlige og effektive ende-til-ende arbeidsprosesser
Ha ansvar for den totale funksjonelle løsningen
Delta i utforming av migreringsstrategi og overordnet planlegging av implementerings- og migreringsløpet

Rolle: Funksjonell/løsningsarkitekt
Kompetansekrav:
– Solid erfaring med kravarbeid, brukerhistorier og prosessutforming
– Meget god teknologi- og prosessforståelse
– Evne til å sette seg inn i komplekse domener og systemlandskap
– Helhetsperspektiv og forretningsforståelse
– Evne til å skape gode relasjoner og ta initiativ
– Strukturert og analytisk
– Kjennskap til pensjon og forsikring er en fordel

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: