fbpx

Vi søker en migrerings-ekspert til kunde innen bank virksomhet. Kunden har etablert et prosjekt for å etablere fremtidig løsning for kjernesystem for pensjon i selskapet. Prosjektet gjennomfører nå en spesifikasjonsfase sammen med en ekstern leverandør av løsninger for liv og pensjon. Sammen med leverandøren spesifiseres kravene til en norsk versjon av leverandørens standardløsning samt kunden sine spesifikke behov. Det skal tas frem en løsningsbeskrivelse som inkluderer alle tilpasninger som må gjøres i selskapets systemportefølje, samt planlegge gjennomførings- og migreringsløpet.

Migreringseksperten vil få en viktig rolle i å legge grunnlaget for en vellykket migrering dersom det nye systemet blir valgt. Det er ønskelig at migreringseksperten kan ta ansvaret for arbeidet på migrerings- og dataområdet og samarbeide godt med ressurser fra prosjektet, leverandører og organisasjonen for øvrig i blant annet disse oppgavene:

Analysere migreringsoppgaven og identifisere risikoområder
Avklare håndtering av historiske data
Utforme en migreringsstrategi som skal sikre kontroll på data og doble løsninger i overgangsperioden mellom gammelt og nytt system
Overordnet planlegging av migreringsløpet
Design av løsning og prosess for å ekstrahere og transformere data

Rolle: Migrerings-ekspert
Kompetansekrav:
– Solid erfaring med migrering av forretningskritiske løsninger
– Meget god system- og prosessforståelse
– Evne til å sette seg inn i komplekse domener og systemlandskap
– Helhetsperspektiv og forretningsforståelse
– Evne til å skape gode relasjoner og ta initiativ
– Strukturert og analytisk
– Kjennskap til pensjon og forsikring er en fordel

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: