fbpx

Spennende mulighet for datavarehus utviklere! Norsk Helsenett trenger bistand i Trondheim.

Vi søker 2 datavarehus utviklere til norsk helsenett i Trondheim.

Avdeling helseregistre har ansvar for prosjekt allmennlegedata. Prosjektet skal etablere en nasjonal løsning for å beskrive status i allmennlegetjenesten på nasjonalt og kommunalt nivå. Prosjektet skal også levere data på ulikt nivå til ulike brukere. Prosjekt allmennlegedata skal, med KPR som fundament, utvikle et verktøy for å vise statistikk innen status for allmennlegetjenesten. Statistikken skal ivareta et helsefaglig-, pasient/pårørende-, lokalt- og nasjonalt perspektiv. Statistikken skal synliggjøre variasjon og utfordringsbilde på kommunalt nivå, slik at relevante aktører kan anvende for å gjøre vurderinger av legeadferd og eventuelt forbedringsbehov. Prosjektet skal utvikle og tilgjengeliggjøre relevant og aktuell statistikk innen allmennlegetjenesten.

Viktige brukergrupper er:
• Nasjonale myndigheter / beslutningstakere
• Lokale myndigheter – helsefellesskap – fylkesmenn – rådmenn – kommunekoordinatorer
• Fastleger / allmennlegetjenesten
• Pasient / befolkning

Prosjektets formål er å definere, utarbeide og tilgjengeliggjøre statistikk som kan anvendes for en helhetlig vurdering av allmennlegetjenesten. Dette gjøres i tett dialog med de som har behov for statistikkene. Første leveranse av statistikker kom i mars. Prosjektet ser nå etter erfarne utviklere som kan inngå i datavarehuset men som egne ressurser for prosjekt allmennlegedata. De nye ressursene skal være med å etablere flere statistikker fortløpende. Det er behov for å effektivisere produksjon av statistikkene og dette er et arbeid som vil bli sentralt for den nye ressursen. Prosjektet trenger derfor forsterkninger for disse oppgavene og vil inngå i prosjektet og samarbeide tett med DV team med stor portefølje.

Arbeidsoppgavene vil være følgende:
– Implementere nye statistikker med data fra datavarehus basert på spesifiserte bestillinger i Jira fra prosjekt allmennlegedata
– Sammen med nøkkelressurser i prosjekt allmennlegedata, DV utvikle automatiske produksjon av etablert statistikk og automatisering av dynamisk anonymisering.
– Tett dialog med tekniske kravstillere basert på brukerkrav
– Jobbe i team, ha tett dialog med interne fagmiljøer i Helsedirektoratets lokaler i Trondheim

Rolle: Datavarehus-utvikler
Kompetansekrav:
– Har relevant utdannelse, minimum på bachelornivå
– Er erfaren utvikler i datavarehus
– Har kompetanse på å håndtere store datamengder og personsensitive data
– Evner å raskt sette seg inn i problemstillinger og som er løsningsorientert
– Er uredd og selvgående. Ikke redd for å ta kontakt med folk og spore opp den informasjonen som er nødvendig.
– Har erfaring fra prosjektarbeid og evner å jobbe med ulike fagpersoner
– Er komportabel med å jobbe med mange aktiviteter samtidig og holde fokus på leveransen

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: