For Norsk Helsenett søker vi inntil to fullstack utviklere. Relevante teknologier: .Net Core, C#, MSSQL, React, Angular, Azure DevOps


Heisann!

For Norsk Helsenett søker vi inntil to fullstack .Net utviklere.

Norsk Helsenett utvikler og forvalter melde.no, som er en nasjonal e-helseløsning for innmelding av uønskede hendelser i helsesektoren. Melde.no er en felles inngang for ulike type meldeordninger som forvaltes av aktører som Statens Legemiddelverk, Folkehelseinstituttet, Helsetilsynet m.fl.

Løsningen tilbyr skjemabasert innmelding av ulike typer hendelser for helsepersonell via en egen web-frontend. Det utvikles også løsning for at befolkningen skal kunne melde inn uønskede hendelser via helsenorge.no.
Som en del av løsningen inngår også utvikling og forvaltning av integrasjoner mot aktørene som forvalter de ulike meldeordningene i helsesektoren.

Norsk Helsenett har behov for kompetanse og kapasitet for forvaltning og videreutvikling av melde.no og tilhørende integrasjoner, og ønsker derfor å engasjere 2-3 fullstack utviklere på heltid fra 15.09.2020 frem til 15.06.2021 med opsjon på 6+6 måneders forlengelse.

Konsulentene vil inngå i et smidig utviklingsteam som leverer løsninger som er kritisk for digital kommunikasjon i helsesektoren.

Rolle: Utvikler
Kompetansekrav:
– .NET Core og C#
– Databaseteknologi (MS SQLServer)
– Frontend-utvikling etter moderne webstandarder (React, Angular)
– Praktisk erfaring med moderne støtteverktøy som f.eks. TFS, Azure DevOps

Evalueringskrav:
– Kompetanse på arkitektur og Test Driven Development (TDD)
– Erfaring fra utvikling av komplekse systemer innen helsesektoren
– Erfaring med utvikling av systemer knyttet til meldingsutveksling i helsesektoren
– Erfaring med integrasjoner mot eksterne aktører i helseforvaltningen
– Erfaring med kontinuerlig utvikling (CI/CD) og etablering/ forvaltning av linjer for bygging og deployment
– Erfaring fra team-arbeid
– Evne til å ta ansvar og arbeide selvstendig

Lokasjon: Trondheim
Oppstart: 15.09.2020
Varighet: 15.06.2021 + opsjon 6+6 mnd
Søknadsfrist: 08.04.2020
Stillingsprosent: 100%
Språk: Norsk

Det hadde vært flott om du kunne bistått her!

Send oss følgende på gitle@norway-consulting.no:
– CV (helst i Word)
– Din timepris
– Når du tidligst kan begynne

Ser fram til å høres!

Mvh. Gitle Garnes
Delivery Lead
Norway Consulting AS

Mobil: 471 48 733
Email: gitle@norway-consulting.no

    Interessert i oppdraget?
    Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt asap.

    Legg ved CV