fbpx

Spennende organisasjon i privat sektor ønsker drift/infrastruktur ressurs asap! Relevante stikkord: VMware, Azure, Cisco

Vi søker en svært dyktig drift ressurs til kunde i Oslo.

Kunde har en seniorkonsulent som slutter pr 30.9.20, og de mister da en av sine nøkkelpersoner på IT drift og infrastruktur. De søker derfor etter en erstatter. Oppdraget vil ha en varighet på 4 – 6 mnd, med mulighet for forlengelse. Oppstart så snart som mulig for å sikre muligheten for en viss overlapp.

IT service hos kunden består i dag av et team på 7 medarbeidere med lang erfaring på tradisjonell – hovedsakelig on-prem – IT drift og infrastruktur inkl brukersupport, og stillingen inngår tett i dette teamet. Dagens stilling dekker en kombinasjon av oppgaver innenfor infrastruktur/drift og klient/kundesiden. De er interessert i kandidater som kan dekke begge deler, men trenger ikke en eksakt match. Kompetanse på nye skytjenester og ny teknologi vil vektlegges.

Samtidig har kunde en sterk satsning på digitalisering og fornyelse. Gjennom et program er det allerede utviklet flere nye løsninger, og det er nylig gjort beslutninger om videre tung utvikling av egne løsninger. Cloud, Azure DevOps, Kubernetes og Agile er stikkord for denne satsningen, og her vil det være behov for mer og ny kompetanse og ressurser, særlig for å understøtte drift og infrastruktursiden av dette.

NOEN SENTRALE OPPGAVER/ANSVAR I DAGENS STILLING
Infrastruktur (I:), Klientsiden (K:)

I: Drift av Vmware
I: Generell Windows serverdrift
I: Backup (TSM og BaaS)
I: Cisco Meraki nettverk
I: Azure (infrastruktur)
K: Incidents og ordre i ServiceNow
K: Bestillinger, telefon/iPad samt annet IT-utstyr
K: Office 365 og onprem AD adm.
K: Klientsikkerhet (Antivirus)
K: Trend HES (Anti Spam)
K: Print og printserver
K: Møterom

Rolle: Drift/infrastruktur konsulent

Kompetansekrav:
– Min. 8 års erfaring som driftstekniker/-konsulent, med egne ansvarsområder
– Bred infrastrukturkompetanse og erfaring med hands-on driftsoppgaver
– Erfaring med skytjenester – Azure, Azure AD, O365, mv
– God teknologi- og arkitekturforståelse
– Kunde- (bruker-) og klientorientert
– Prosess- og løsningsorientert, med god forretningsforståelse
– Team- og samarbeidsorientert
– Leverandørhåndtering, i varierende grad
– Ønskelig med prosjekterfaring
– Ønskelig med en eller flere sertifiseringer: F.eks, Microsoft certified Azure Administrator associate, Windows certified professional el.l
– Gjerne relevant utdannelse

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: