For FHI i Oslo søker en Prosjektleder/Prosessleder til avdeling E-Helse


Heisann!

Vi søker en Prosjektleder/Prosessleder til Folkehelseinstituttet.

Avdeling rådgivning e-helse (HDRE) hos FHI har en stadig økende oppdragsmengde, nå særskilt knyttet til digitalisering for å understøtte arbeid med smittevern og beredskap i forbindelse med covid-19. I den anledning søker vi bistand fra en erfaren prosjektleder, som kan lede forskjellige type prosjekter og prosesser, som f.eks., analyser, utredninger, anskaffelser, utviklingsprosjekter, testledelse og endringsledelse m.m.
Digitaliseringsprosjekter i FHI innebærer høy grad av samhandling med ulike faggrupper på tvers i organisasjonen og i en del tilfeller også aktører utenfor FHI. FHI gjennomfører en rekke forskjellige type prosjekter, hvilket betyr at man som prosjektleder kan bli engasjert til å lede for eksempel utviklings-, utredning- og anskaffelsesprosjekter. Prosjektleder må ofte delta i hele prosessen fra ide og konseptutredning til løsningen er implementert. Våre prosjektledere inngår i team, og som prosjektleder vil du vil inneha forskjellige oppgaver. Stillingen krever at du er selvgående, strukturert og produktiv. Du har god teknisk innsikt, er løsningsorientert, utnytter metodikk pragmatisk, sikrer forankring og liker varierte oppgaver.

Konsulenten skal bistå med bl.a. følgende oppgaver:
• Lede, planlegge, organisere og sikre gjennomføringen av prosjekter og endringsprosesser
• Utarbeide konsepter, prosjektmandat, prosjektforslag og prosjektplaner i samarbeid med prosjekteier, fagavdelingene og systemarkitekter
• Utarbeide funksjonell arkitektur i samarbeid med fagavdelingen og systemarkitekt
• Koordinere prosjektarbeid inn mot selvgående team og delta i team med å utforme prosesser, utarbeide brukerhistorier og domenemodeller, samt bidra med testgjennomføring
• Gjennomføre ROS og bidra til personvern og informasjonssikkerhetsanalyser, etablere driftsavtaler og databehandleravtaler ved behov
• Rapportere, informere og kommunisere med interessentene av prosjektene
• Bidra i opplæring, innføring og forankring, koordinere gevinstrealiseringsaktiviteter

Rolle: Prosjektleder/Prosessleder
Kompetansekrav:
– Dokumentert kompetanse og erfaring innen prosjektledelse og smidige metoder
– Bred erfaring innen prosjekt- og prosessledelse og prosjektarbeid
– Dokumentert erfaring med å lede og gjennomføre digitaliseringsprosjekter
– Erfaring med prosjektledelse i virksomhet med moderne (smidig) systemutvikling, innføring og gevinstrealisering
– Erfaring med personvernforordningen (GDPR) og informasjonssikkerhet
– Erfaring fra helsesektoren
– Erfaring med forbedring og digitalisering av arbeidsprosesser
– Erfaring med å gjøre vurderinger og anbefale konkrete tiltak
– God til å strukturere og dokumentere resultater
– Gode kommunikasjonsevner og gode samarbeidsegenskaper
– God muntlig og skriftlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk
– God kjennskap til folkehelsearbeid og Folkehelseinstituttets ansvarsområder, herunder domenekunnskap fra smittevern/beredskapsarbeid

Evalueringskrav:
– God kjennskap til AzureDevops som verktøy i smidig utviklingsarbeid
– Relevante sertifiseringer, som f.eks ITIL, Prince2, Certified, Scrum, MSP
– Erfaring fra arbeid under press/ i krisesituasjoner
– Erfaring fra statlig virksomhet og kjennskap til statlig administrasjon og budsjettarbeid i staten

Lokasjon: Oslo
Oppstart: ASAP
Varighet: 6 måneder + opsjon for 6 måneder forlengelse
Søknadsfrist: 16.09.2020
Stillingsprosent: 100%
Språk: Norsk og Engelsk

Det hadde vært flott om du kunne bistått her!

Send oss følgende:
– CV (helst i Word)
– Din timepris
– Når du tidligst kan begynne

Ser fram til å høres!

Mvh. Sourcing-teamet i NC

CV@norway-consulting.no

+47 465 19 838

    Interessert i oppdraget?
    Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg asap

    Legg ved CV