fbpx

Fullstack utvikler søkes til langvarig oppdrag hos Husbanken. (Angular, HTML, Spring Boot, Java, REST, Docker)

Til Husbanken søker vi en utvikler med fokus på frontend.

Prosjektet skal digitalisere arbeidsprosessene knyttet til søknad, tildeling, administrasjon og forvaltning av kommunale boliger. Foruten gevinster for sluttbruker, mer effektiv saksbehandling og bedre informasjonssikkerhet, skal prosjektet understøtte behov kommunene og staten har for bedre datagrunnlag om brukerne, boligene og bruk av boliger og tjenester. Målet er at beboere i kommunal utleiebolig skal bo i en egnet bolig med oppfølgingen de trenger, at kommunene skal benytte sine disponerte utleieboliger mest mulig effektivt og at staten skal ha god oversikt over boliger på nasjonalt nivå.

Prosjektet er i planleggingsfasen og planlegger oppstart av gjennomføringsfasen tidlig oktober 2020. Prosjektet gjennomføres som et samarbeidsprosjekt mellom Husbanken, KS (Kommunenes sentralforbund) og et utvalg kommuner, og disse aktørene er representert i prosjektets organisering.

Følgende komponenter skal realiseres i løpet av prosjektperioden:

– Selvbetjeningsløsninger for innbygger med mulighet for å registrere behov for bolig (eSøknad), få status og annen relevant informasjon og ha dialog med kommunen
– Løsninger for saksbehandler som understøtter prosesser knyttet til vedtak og venteliste, tildeling og behov for booppfølging samt administrasjon av leieforhold
– Løsninger for kunnskapsbasert beslutningsstøtte på kommunalt og nasjonalt nivå

Husbanken ønsker å hente inn en utvikler med erfaring fra relevante utviklingsprosjekter. Det er en stor fordel om konsulenten har erfaring fra offentlig sektor. Utvikleren vil inngå i et tverrfaglig produktteam.

Husbanken utvikler sine systemer som Single Page Applications (SPA) med Angular v8 og Spring Boot v2.2.6 pakket som Docker images. Disse kjører i OpenShift.

Det tverrfaglige produktteamet vil etter hvert bestå av ca. 13 personer. I tillegg kommer personer som bidrar i deltid opp mot prosjektet.

Hovedoppgaver
– Utvikling av Angular brukergrensesnitt
– Utvikling av Spring Boot back-end systemer for brukergrensesnitt
– Delta i utarbeiding av hypoteser og verifikasjon av disse
– Dele sin kunnskap og erfaring med teamet og kunden

Personlige egenskaper:
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Et sterkt engasjement for teknologi og oversikt over trender innen fagområdet. Interesse og forståelse for både teknologi og forretningsrelaterte spørsmål. Personen må ha gode samarbeidsevner og være vant til tverrfaglig teamarbeid.

Rolle: Fullstack- utvikler
Kompetansekrav:
– Angular
– HTML5 og CSS
– Spring Boot og Java 8/11
– OpenID Connect
– REST
– Jason Web Token

Evalueringskrav:
– NPM
– Maven
– Docker

Det er en fordel med erfaring innenfor følgende områder:
– Erfaring fra offentlig sektor
– Erfaring med behandling av personopplysninger
– Erfaring med nasjonale komponenter
– Erfaring med smidig utviklingsmetodikk

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: