fbpx

Eldreombudet i Trondheim søker en Frontendutvikler til et kortvarig og spennende oppdrag!

Vi søker en Frontendutvikler til Eldreombudet i Trondheim.

Eldreombudet har behov for bistand til front-end utvikling til en Umbraco cms applikasjon. Dette skal gjøres på bakgrunn av ferdig utarbeidede grafiske skisser. I dette vil ligge å utvikle det nødvendige razor sider, css, css preprosessering (for eksempel SASS), css rammeverk (for eksempel bootstrap) og i tillegg til javascript/typescript der det måtte være nødvendig. Utviklingen må gjøres i henhold til prinsippene om responsivt design og skal fungere på flater som web, nettbrett og mobil. Nettsiden må støtte de mest brukte nettleserne, inkludert IE 11.
Videre vil det bli gitt tilgang til kodebase på Azure devops der en «tom» Umbraco applikasjon vil ligge med en ferdig struktur. Koden må da legges inn der i henhold til den strukturen som finnes der slik at back-end delen av dette enkelt kan utvikles.
Det har tidligere vært utført en designsprint. Leverandøren skal implementere front-end delen av applikasjonen. Dette skal gjøres ut fra UX skisser.
Oppdragstaker må være forberedt på å gi estimat på jobben, samt status etter gitte nærmere avtalte intervaller.
I første omgang gjelder avtalen front-end utvikling av nettside for Eldreombudet. Oppdragsgiver ønsker også en opsjon på videre bruk av leverandørs ressurser til andre Umbraco sider.
Ved bruk av en eventuell opsjon vil konsulenten benyttes til oppgaver i lignende prosjekter som krever Umbraco-kompetanse.

Det er behov for én konsulent med god erfaring fra arbeid med front-end utvikling basert på grafiske skisser. Det er nødvendig med front-end kompetanse innen razor sider, css, css preprosessering (for eksempel SASS), css rammeverk (for eksempel bootstrap) og i tillegg til javascript/typescript der det måtte være nødvendig. Det vil også lagt vekt på god kompetanse innen webutvikling med ASP.NET
Videre er det en fordel at konsulenten har erfaring med CMS utvikling. I tillegg er det ønskelig med kompetanse innen Umbraco-utvikling.
Dersom tilbudt konsulent er tilgjengelig for oppstart umiddelbart etter kontraktsinngåelse vil dette vurderes positivt.

Rolle: Frontendutvikler
Kompetansekrav:
– Dokumentert kompetanse innen front-end utvikling, herunder:
* razor, css, css preprosessering (for eksempel SASS), css rammeverk (for eksempel bootstrap) og i tillegg til javascript/typescript der det måtte være nødvendig
* Responsivt design
* Utvikling mot ulike browsere
– Konsulentene skal ha referanser fra tre tilsvarende leveranser, hvor konsulenten har utført front-end utvikling med teknologier nevnt ovenfor. Beskrivelse av relevante leveranser skal inneholde navn på kunde, omfang og kort oppsummering av arbeidet som har blitt utført.

Evalueringskrav:
– Bør ha erfaring med CMS-utvikling
– Bør ha erfaring med Umbraco
– Det er en fordel om konsulenten er tilgjengelig for å diskutere tekniske utfordringer knyttet til løsningen, fortløpende i utviklingsperioden

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: