fbpx

For Konsentra søker vi en prosjektleder for å tilrettelegge og planlegge for overtagelse av TT-tjenesten (tilrettelagt transport)

Konsentra As er et heleid datterselskap av Ruter As, og har som formål å organisere persontransport i offentlig sektor. Selskapet leverer fleksible mobilitetstjenester som skoletransport, servicelinjer, bestillingstransport og aktivitetstransport i Viken fylkeskommune/gamle Akershus fylkeskommune på vegne av Ruter As. I Oslo er hovedaktiviteten aldersvennlig transport samt noe aktivitetstransport. Selskapet har en visjon om å gjøre kollektivtrafikken tilgjengelig for alle og gir et utvidet transporttilbud til de som ikke har mulighet til å benytte den ordinære kollektivtransporten. I 2019 gjennomførte selskapet ca. 1 million reiser med tilrettelagt transport.
Oslo Kommune vedtok i juni 2020 at deler av ansvaret for oppgaver tilknyttet TT-tjenesten, i dag underlagt Velferdsetaten, skal overføres til Ruter fra 1. januar 2021. Fra 01.07.2021 utløper Velferdsetatens kontrakt med operatøren som organiserer transporten og Ruter kan iht. lovtolkning tildele disse oppgavene til Konsentra. I forbindelse med dette søkes det en prosjektleder for å ivareta god styring ifb. overtagelse av oppgaver i TT-tjenesten. Prosjektleder vil lede en prosjektgruppe bestående av en IT prosjektleder med tilhørende UX- og utviklingsressurser samt en ressursgruppe for intern rigg av øvrige områder tilknyttet TT. Prosjektleder vil rapportere til en styringsgruppe bestående av adm.dir., IT- og planleggingssjef samt leder for Kontaktsenter. Om arbeidsoppgaver Eksempler på oppgaver er å kartlegge dagens TT-ordning, brukerinnsikt og involvering av kunder og interesseorganisasjoner. Prosjektleder skal være en aktiv bidragsyter mht. analyse av konsept, ressursbehov og organisering i Konsentra, samt valg av kontaktkanaler, etablering av tekniske løsninger m.m. Prosjektet vil også kreve samhandling med Ruter. Konsulenten skal kunne ha ansvar for intern og ekstern dialog og kunne fasilitere og gjennomføre workshops og møter. I tillegg skal det utarbeides prosjektplaner og budsjetter, koordinere og følge opp øvrige ressurser i prosjektgruppen, sikre fremdrift, prioritere og allokere oppgaver innad i prosjektet, sikre leveranser iht. mål, frister og kostnadsramme, foreta risikovurderinger og rapportere til styringsgruppen.

Prosjektleder vil sitte i kundens lokaler i oppdragsperioden, evt. hjemmekontor etter avtale.

Rolle: Prosjektleder
Kompetansekrav:
– Høyere relevant utdannelse. Erfaring og sertifiseringer kan kompensere for manglende formell utdanning
– Erfaring med å lede et tverrfaglig team og prosjekter innenfor produkt eller tjenesteutvikling med fokus på kundebehov
– Erfaring med forretningsutvikling og risikostyringsprosesser
– Erfaring med å utarbeide behovsanalyser, konsept og løsningsbeskrivelser
– Erfaring med kartlegging av ressursbehov og organisering
– Erfaring med å lede IT ressurser
– Erfaring med kartlegging av og valg av kontaktkanaler
– Erfaring med å analysere brukerreiser
– Formell prosjektlederkompetanse kan telle positivt

Personlige egenskaper:
– Raskt sette seg inn i og forstå komplekse problemstillinger samt se løsninger
– Sterke lederegenskaper.
– Dyktig i å strukturere prosesser.
– Evnen til å levere til avtalte frister.
– Evnen til å ta initiativ og eierskap.
– Gode relasjonelle egenskaper og samarbeidsevner.
– Gode kommunikasjonsferdigheter, både muntlig og skriftlig

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: