fbpx

Ledig mulighet for et langvarig oppdrag hos NAV i Oslo! Utviklere med Java kompetanse søkes!

Vi søker nå flere fullstack utviklere med fokus på backend til langvarig oppdrag hos NAV.

For denne bestillingen er det etterspurt kompetanse og kapasitet tiltenkt brukt i Produktområde Pensjon. Bestillingen har et omfang på inntil 10 fulltidsressurser. Tilbudte ressurser skal inngå i eksisterende team, som gjennomfører nyutvikling og/eller videreutvikling og vedlikehold av pensjonsløsningene til NAV.
Alle ressurser fra Leverandøren som skal utføre arbeid under Kontrakten vil være under Kundens ledelse. Leverandørens ressurser kan omdisponeres til andre utviklingsteam enn det som avtales initielt dersom Kunden har behov for endring av sammensetning av utviklingsteam i Avropets varighet.

Generelle krav til alle roller:
– Smidig gjennomføring. Alle teamdeltakere må ha erfaring fra å jobbe i smidige team
– Domenekunnskap. Erfaring innenfor ett eller flere av områdene som både understøtter manuelle og automatiserte prosesser for:
* Vedtaksbehandling
* Saksbehandling
* Regelverksutvikling
* Integrasjon og sikkerhet
* Brukerdialog

Krav til personlige egenskaper:
– Lagspiller
– Nytenkende
– Proaktiv og løsningsorientert
– Tar initiativ og har høy gjennomføringskraft
– Flink til å inkludere andre og skape trygghet i tverrfaglig miljø
– Tilpasningsdyktig og komfortabel med ikke-definerte roller
– Tåler høyt tempo
– Pliktoppfyllende og ansvarsfull
– Kvalitetsbevisst og jobber fram gode løsninger
– Liker å dele kunnskap, faglig sterk, ønsker å lære mer
– Kan formidle komplekse problemstillinger til ulike målgrupper

Rolle: Utvikler

Kompetansekrav:
– Javautvikler, backend/ fullstack
– Erfaring med persistering av data
– Erfaring med synkrone integrasjonsmønstre som REST, SOAP eller tilsvarende

Evalueringskrav:
– Erfaringer med plattformer som f.eks. Kubernetes, Docker eller lignende.
– Erfaring med SQL
– Erfaring med asynkrone integrasjons-mønstre som Kafka eller tilsvarende.
– Erfaring med tjeneste- og hendelsesorientert arkitektur.
– Erfaring med testdrevet utvikling.
– Erfaring med bruk av klientside-rammeverk (for eksempel React).
– Kunnskap om pensjonsdomene

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: