fbpx

For Helsedirktoratet i Trondheim søker vi en .Net Utvikler til langvarig og spennende oppdrag.

Helsedirektoratet, avdeling helseregistre, skal sikre helhetlig forvaltning av Helsedirektoratets helseregistre.
Helsedataprogrammet (HDP) som styres av E-helse har ansvar for å etablere Helseanalyseplattformen med dataprodukter, blant annet fra NPR og KPR. Som en ramme for leveranser fra Helsedirektoratet har Avdeling Helseregistre etablert et prosjekt, Effektive Leveranser til HDP, som er planlagt for perioden 2020-Q2 2022.
Prosjektets formål er å sørge for at Helsedirektoratet er i stand til å levere dataprodukter til Helseanalyseplattformen på en effektiv måte. Arbeidet omfatter fire overordnede hovedleveranser:
– Etablere dataprodukter
– Løsning for intern forvaltning av metadata
– Løsning for integrasjon og dataoverføring til HAP
– Etablere forvaltningsmodell.
Prosjektet ser nå etter flere erfarne utviklere som kan bidra med utvikling av nye løsninger som skal understøtte leveransene.
Som utvikler vil du inngå i et prosjektteam med både tekniske ressurser og fagressurser. Teamet vil samarbeide tett med både andre utviklere i avdelingen, løsningsarkitekter og skyarkitekter.
I prosjektet vil det også jobbe fagressurser som bistår med kartlegging, avklaringer og etter hvert test av løsning.

Arbeidsoppgaver vil være følgende:
– Skrive kode, tester og dokumentasjon
– Oppsett og automatisering av skymiljøer
– DevOps og CI/CD (byggesystem, deploy, kjøring av automatiserte tester osv.)
– Feilretting, feilsøking, monitorering og support av utviklede løsninger
– Demoer, presentasjoner og brukerinvolvering

Rolle: Net Utvikler

Kompetansekrav:
– Klar til å sette seg inn i ny teknologi
– Erfaring med full stack, være komfortabel med å jobbe både med brukergrensesnitt og på serversiden
– Ha kompetanske på skyløsninger som Azure
– Erfaring fra tidligere utviklingsprosjekter
– Viktig å trives med variasjon i arbeidsdagene og være løsningsorientert

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: