fbpx

For Norsk Helsenett søker vi flere .Net Utviklere til spennende oppdrag i Trondheim.
Norsk Helsenett skal gjennomføre en del strategiske satsinger samtidig som eksisterende nasjonale e-helseløsninger skal forvaltes og videreutvikles i henhold til etablerte planer. Vi trenger derfor bistand fra konsulenter for å ivareta forvaltning og videreutvikling av følgende nasjonale løsninger:
– Grunndata: Løsning for tilgjengeliggjøring av informasjon knyttet til personer, helsepersonell og helsevirksomheter. Data er tilgjengelig i SQL databaser, og tilgjengeliggjøres via WCF, REST og FHIR API. Tjenesten tilbyr også et admin-grensesnitt basert på Angular teknologi.
– Melde.no: Løsning for innmelding av uønskede hendelser i helsesektoren. Melde.no er en felles inngang for ulike type meldeordninger som forvaltes av aktører som Statens Legemiddelverk, Folkehelseinstituttet, Helsetilsynet m.fl. Løsningen tilbyr skjemabasert innmelding av ulike typer hendelser for helsepersonell via en egen web-frontend. Vi utvikler også løsning for at befolkningen skal kunne melde inn uønskede hendelser via helsenorge.no.
– HelseID: Løsning for autentisering og autorisering av brukere. Tjenesten brukes til å sikre sentrale api’er som tilbys, og fungerer som felles autentisering i helsesektoren. Tjenesten er basert på OAuth og IdentityServer4.
– Meldingsvalidator: Løsning for validering av medisinske meldinger i helsenettet.

I tillegg har vi behov for bistand til design og utvikling av sentrale infrastrukturkomponenter, bl.a.
– API integrasjonsplattform: I forbindelse med anskaffelse og etablering av nytt nasjonalt AMK system, skal Norsk Helsenett etablere en API integrasjonsplattform. Denne integrasjonsplattformen skal tilgjengeliggjøre data fra ulike dataleverandører på en sikker og pålitelig måte.
– API Management: Norsk Helsenett skal etablere en API Management løsning som skal ivareta livsyklus for de api’ene vi tilbyr til aktører i helsesektoren

Norsk Helsenett ønsker å engasjere 3-10 konsulenter for å ivareta forvaltning og videreutvikling av disse løsningene. Konsulentene vil inngå i smidige utviklingsteam som leverer kode til disse løsningene.

Rolle: .Net Utvikler

Kompetansekrav:
– Spesielt god kompetanse på og erfaring med følgende spesifikke komponenter:
* .NET Core og C#
* Databaseteknologi (primært MS SQLServer)
* Frontend-utvikling etter moderne webstandarder (React, Angular)
– God kompetanse på design, utvikling og forvaltning av ulike api’er (WCF, REST, FHIR)
– Praktisk erfaring med moderne støtteverktøy som f.eks. TFS, Azure DevOps
– Konsulenten skal ha gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig, og beherske norsk språk.
– Konsulenten skal ha referanser fra tilsvarende prosjekter/leveranser (kontaktinformasjon)

Evalueringskrav:
– Kompetanse og erfaring med API Gateway/Management løsninger
– Kompetanse og erfaring med bruk og utvikling på integrasjonsplattformer
– Kompetanse og erfaring med kontainerteknologi og Kubernetes
– Kompetanse og erfaring fra sikkerhetsprotokoller (IdentityServer4, OAuth, OIDC)
– Kompetanse på software arkitektur
– Erfaring fra utvikling av komplekse systemer innen helsesektoren
– Erfaring med utvikling av systemer knyttet til meldingsutveksling i helsesektoren
– Erfaring med integrasjoner mot eksterne aktører i helseforvaltningen
– Erfaring med kontinuerlig utvikling (CI/CD) og etablering/ forvaltning av linjer for bygging og deployment
– Erfaring fra team-arbeid

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: