fbpx

For NRK søker vi en erfaren prosjektleder. Dette er for et pågående prosjekt hvor nåværende prosjektleder skal erstattes, så her vil det være rask oppstart etter at riktig profil er vurdert.

NRK har iverksatt et prosjekt for å anskaffe og implementere et verktøy for produksjons- og ressursplanlegging, og søker i den forbindelse en senior prosjektleder som kan styre NRKs del av systemintegratoransvaret i forbindelse med implementeringen av ny løsning. Prosjektlederen skal ha hovedansvar for tekniske avklaringer i prosjektet, på lik linje som NRKs interne prosjektleder har ansvar for de funksjonelle avklaringene.
Prosjektlederen skal bistå NRK i å forme et team som har systemintegratoransvaret mot ny leverandør, sikre integrasjon mot eksisterende løsninger i NRK og identifisere ytterligere behov for innleide konsulenter til teamet.

Kort om prosjektet:

Prosjektet jobber med å forberede implementering av ny løsning i NRK. Løsningen som er anskaffet skal understøtte ende-til-ende prosessen for produksjons- og ressursplanlegging. Dette inkluderer planlegging og administrasjon av innholdsproduksjon; fra idé til ferdig produkt klart for publisering, inkludert allokering, planlegging og administrasjon av mennesker, utstyr og fasiliteter. Den nye løsningen skal erstatte flere internt systemer, og vil bli brukt mot all innholdsproduksjon i NRK. Store deler av organisasjonen vil bruke det nye systemet.

Det overordnede målet for prosjektet er å forbedre produksjons- og ressursplanleggingsprosessen, med sikte på å øke andelen ressurser og kompetanse til innhold og publisering. Mer konkret skal prosjektet:
– Digitalisere og automatisere oppgaver
– Forenkle og standardisere produksjons- og ressursplanleggingsprosessen på tvers av NRK
– Legge til rette for bedre samarbeid og informasjonsdeling i produksjons- og ressursplanlegging
– Legge til rette for bedre beslutninger med bedre styringsinformasjon
– Implementere en mer brukervennlig løsning for produksjons- og ressursplanlegging
– Bidra til å redusere antall IT-systemer i NRK
– Integrere løsningen for ressurs- og produksjonsplanlegging med andre IT-systemer i NRK

Løsningen som anskaffes skal overordnet legge til rette for en effektiv planleggingsprosess for programproduksjon i NRK og være foretrukket planleggingsverktøy for både ansatte, koordinatorer og ledere.

Nærmere om oppdraget:

NRK søker en senior prosjektleder med erfaring fra lignende prosjekter som beskrevet ovenfor. Prosjektlederen vil inngå i den overordnede prosjektledelsen av prosjektet sammen med ressurser fra NRK, i tillegg til å lede egne team for de aktuelle prosjektaktivitetene. NRK ønsker at prosjektlederen skal bidra med innspill til implementeringsplan og -metode, samt vurdering av øvrig ressursbehov i prosjektet. Prosjektleder vil ha stor grad av innflytelse på hvordan prosjektet planlegges og bemannes i samarbeid med den øvrige prosjektledelsen av prosjektet. Vedkommende skal også til enhver tid bidra til å sikre at prosjektet ivaretar NRKs interesser.

Rollen vil ha ansvar for følgende oppgaver:
– Ivareta NRKs ansvar som systemintegrator i henhold til kontrakt med leverandør av ny løsning
– Ansvar for planlegging og gjennomføring av
* den tekniske implementering av løsning for produksjons- og ressursplanlegging
* datavask, migrering og konvertering av data fra eksisterende til ny løsning
* Integrasjon med tilstøtende systemer og sikre at nødvendige endringer blir utført i tide
* Koordinering med underleverandører av IT-løsninger og plattform
* Ende-til-ende-ansvar for sluttleveransen
* Koordinere mot interne randsystem-leverandører
* Sanering av eksisterende løsninger
– Sikre riktig bemanning og kompetanse innenfor IT-delen av prosjektet
– Koordinere mellom prosjekt og linje, og sikre god overføring av kompetanse og nødvendig dokumentasjon
– Være kontaktpunkt for tekniske avklaringer og uenigheter i samarbeid med NRKs ressurser

Rolle: Prosjektleder

Kompetansekrav:
– Prosjektledererfaring fra store, komplekse IT-prosjekter (mer enn 5 år), gjerne ERP-relatert
– Erfaring med bruk av agile metoder, og gjerne stor-skala smidig prosjekt
– Erfaring med å lede prosjekter med systemintegrasjon av mange systemer, inkludert datavask, migrering
– Erfaring med sanering av løsninger
– Erfaring og risikoforståelse for innføring og utrulling av nye løsninger sammen med interne (proprietære) løsninger
– Det er en fordel med erfaring med implementering av løsninger i samsvar med SSA-T, herunder dialog med ekstern leverandør

Personlige egenskaper:
– Strukturert, løsningsorientert og systematisk
– God til å motivere og lede team
– Helhetsorientert
– Gode samarbeidsevner
– Gode kommunikasjonsferdigheter; kan snakke både med forretning og teknologer
– Fokus på framdrift og leveranser

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: