fbpx

For Statnett søker vi en Prosjektleder til et nytt og spennende prosjekt.

Elhub er en datahub for det norske kraftmarkedet og er etablert av Statnett på oppdrag fra myndighetene. Elhub er en nylig utviklet IT løsning, driftsatt i 2019, og som vedlikeholdes og driftes av Elhubs egen organisasjon og en ITO leverandør.

På Nordisk nivå er det besluttet at finansielt oppgjør mellom markedsaktørene i strømmarkedet skal endres fra å være basert på måleverdier med en timeoppløsning til 15min. oppløsning. Denne endringen skal produksjonssettes i to faser, hvor siste fase er i Q2-2023. Prosjektet har 4 hovedleveranser; endringer i produktløsningen EIP MTM fra Siemens, oppgradering av Elhubs kjernemodul EIP fra versjon 8.3 til 8.6, utvikling og endringer i egenutviklet kode med eget utviklingsteam og markedsimplementering.

Arbeidsoppgaver:
– Prosjektledelse og koordinering med delprosjektledere
– Utvikle en detaljert prosjektstyringsplan for å følge prosjektets fremgang
– Koordinering og ressursallokering med ulike delprosjektteam
– Ha en proaktiv holdning til det å kunne forutse endringer
– Motivere og følge opp prosjektteammedlemmer
– Oppfølging og endringshåndtering knyttet til leveranser internt og av eksterne leverandører
– Status-, eskalerings-, og riskrapportering til styringsgruppe
– Testplanlegging og testoppfølging
– Planlegging av markedsimplementering og oppfølging

Rolle: Prosjektleder
Kompetansekrav:
– Høyere utdannelse som: Sivilingeniør, master innen IT eller realfag
– Minimum 5 års erfaring som prosjektleder
– Minimum 5 års erfaring med prosjektplanleggingsverktøy
– Sertifisering innen Prince2
– Minimum 3 års prosjektledererfaring med større, langvarige prosjekter (med minimum 1 års varighet)
– Erfaring med prosjektledelse av IT utvikling av større IT systemer fra design, utvikling, test og implementering
– Kandidaten må kunne vise til god lederevne, arbeidskapasitet, og å ha ledet godt gjennomførte prosjekter.
– Erfaring med prosjektledelse av Systemutvikling og tilpasning av standard programvare
– Sertifisering innen ITIL
– Basis IT kompetanse
– Erfaring med PS2000 kontrakts rammeverk
– Det er en fordel å kjenne til sluttbrukermarked for strøm

Personlige egenskaper:
– Pliktoppfyllende og nøyaktig
– Stor arbeidskapasitet
– Gode samarbeidsevner
– Beherske engelsk skriftlig og muntlig

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: