Vi søker en konsulent som kan bistå Helsedirektoratet med ledelse og strategi arbeid rundt informasjonssikkerhet.


Heisann!

Vi søker en konsulent som kan bistå Helsedirektoratet med ledelse og strategi arbeid rundt informasjonssikkerhet.

Før sommeren ble det gjennomført et prosjekt i Helsedirektoratet som reviderte og etablerte prosesser og rutiner for informasjonssikkerhet. Som en forlengelse av dette prosjektet skal det frem til jul utarbeides en ny informasjonssikkerhetsstrategi for Helsedirektoratet og det skal utarbeides kontinuitetsplaner for kritiske IT-systemer (funksjoner).
Som en del av prosjektet før sommeren ble det gjort en BIA analyse i Helsedirektoratet. Denne analysen er grunnlaget for det videre kontinuitetsarbeidet.
Helsedirektoratet har behov for bistand inn i dette prosjektet. Helsedirektoratet vil selv ha prosjektledelsen i prosjektet. Innleid ressurs vil få ansvar for gjennomføring av deloppgaver og delprosesser i prosjektet.
Arbeidsoppgaver
– Ha ansvaret for å lede prosesser og oppgaver i prosjektet.
– Ha fagkompetanse på strategiarbeid innen informasjonssikkerhet og kontinuitetsplanlegging
– Utarbeide kontinuitetsplaner
– Utarbeide plan for videre opplæring og trening av kontinuitetsarbeidet
– Utarbeide rutiner for forvalting og vedlikehold av kontinuitetsplaner
– Utarbeide informasjonssikkerhetsstrategi

Rolle: Sikkerhets-konsulent
Kompetansekrav:
– Erfaring med ISO 27001
– Erfaring med ISO 22301
– Erfaring med informasjonssikkerhetsstrategi arbeid
– Erfaring som prosessdriver/prosjektleder
– Kunnskap og erfaring med Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren.
– Erfaring med utarbeidelse av kontinuitetsplaner
– Erfaring med å utarbeide dokumentasjon og rutiner
– Strukturert og god til å dokumentere
– Kunnskap og erfaring om personvern
– Erfaring med dialog og kommunikasjon med underleverandører
– Erfaring med arbeid i organisasjoner med en sammensatt og kompleks fagside og varierende it- og informasjonssikkerhetskompetanse.
– Kunnskap og erfaring med innføring av offentlig sky

Lokasjon: Oslo
Oppstart: Uke 43
Varighet: 31.01.2021
Søknadsfrist: 05.10.2020
Stillingsprosent: 60%
Språk: Norsk

Det hadde vært flott om du kunne bistått her!

Send oss følgende på gitle@norway-consulting.no:
– CV (helst i Word)
– Din timepris
– Når du tidligst kan begynne

Ser fram til å høres!

Mvh. Gitle Garnes
Delivery Lead
Norway Consulting AS

Mobil: 471 48 733
Email: gitle@norway-consulting.no

    Interessert i oppdraget?
    Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg asap

    Legg ved CV