fbpx

Digitaliseringsdirektoratet søker en erfaren tjenestedesigner for en interessant mulighet

Avd. Digitalisering i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for en tjenestedesigner med erfaring fra digitaliseringsprosjekter i offentlig sektor og arbeidet med å realisere en digital tjeneste for oppgjør etter dødsfall (OED), med sterkt fokus på brukerorientering ved bruk av metoder innen tjenestedesign.

Ressursen skal lede prosjektets fagstrøm innen tjenestedesign, i tett samarbeid med juridiske og tekniske nøkkelressurser både internt i Digdir og med prosjektets eksterne aktører.

Kompetansen må dekke hele bredden av kompetanse på brukeropplevelse, fra Innsikt og analyse til tjenestedesign, webdesign og brukertesting.

Tjenestedesign – oppgaver:
– Rådgivning og prosessledelse ved planlegging og gjennomføring av UX-prosesser
– Drive designprosess i tverrfaglig team
– Løpende utvikling og forankring av tjenestekartet
– Utvikle og vedlikeholde designprinsipper i løsningen i tråd med Altinns designsystem
– Interaksjonsdesign / brukeropplevelse (UX)
– Grafisk design/UI
– Kvalitetssikre leveranser/løsninger
– Kvalitetssikring av Universell utforming
– Brukertesting
– Brukeropplevelse og brukerinnsikt
– Visuell kommunikasjon

Rolle: Tjenestedesigner

Kompetansekrav:
– Erfaring fra offentlig sektor
– Arbeidet med å realisere en digital tjeneste for oppgjør etter dødsfall
– God erfaring fra brukerorientering ved bruk av metoder innen tjenestedesign

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: