Digitaliseringsdirektoratet søker en erfaren tjenestedesigner for en interessant mulighet


Heisann!

Avd. Digitalisering i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for en tjenestedesigner med erfaring fra digitaliseringsprosjekter i offentlig sektor og arbeidet med å realisere en digital tjeneste for oppgjør etter dødsfall (OED), med sterkt fokus på brukerorientering ved bruk av metoder innen tjenestedesign.

Ressursen skal lede prosjektets fagstrøm innen tjenestedesign, i tett samarbeid med juridiske og tekniske nøkkelressurser både internt i Digdir og med prosjektets eksterne aktører.

Kompetansen må dekke hele bredden av kompetanse på brukeropplevelse, fra Innsikt og analyse til tjenestedesign, webdesign og brukertesting.

Tjenestedesign – oppgaver:
– Rådgivning og prosessledelse ved planlegging og gjennomføring av UX-prosesser
– Drive designprosess i tverrfaglig team
– Løpende utvikling og forankring av tjenestekartet
– Utvikle og vedlikeholde designprinsipper i løsningen i tråd med Altinns designsystem
– Interaksjonsdesign / brukeropplevelse (UX)
– Grafisk design/UI
– Kvalitetssikre leveranser/løsninger
– Kvalitetssikring av Universell utforming
– Brukertesting
– Brukeropplevelse og brukerinnsikt
– Visuell kommunikasjon

Rolle: Tjenestedesigner

Kompetansekrav:
– Erfaring fra offentlig sektor
– Arbeidet med å realisere en digital tjeneste for oppgjør etter dødsfall
– God erfaring fra brukerorientering ved bruk av metoder innen tjenestedesign

Lokasjon: Oslo
Oppstart: 01.11.2020 eller asap
Varighet: 6 mnd + 6 mnd opsjon
Søknadsfrist: 18.10.2020
Stillingsprosent: 100%
Språk: Norsk

Det hadde vært flott om du kunne bistått her!

Send oss følgende på gitle@norway-consulting.no:
– CV (helst i Word)
– Din timepris
– Når du tidligst kan begynne

Ser fram til å høres!

Mvh. Gitle Garnes
Delivery Lead
Norway Consulting AS

Mobil: 471 48 733
Email: gitle@norway-consulting.no

    Interessert i oppdraget?
    Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg asap

    Legg ved CV