fbpx

For et spennende og langvarig oppdrag hos FHI søker vi en senior prosjektleder som skal være med å utvikle nye nettsider.

Helsebiblioteket.no er et nettbasert bibliotek for helsepersonell i Norge. Nettstedet driftes og videreutvikles av Avdeling for formidling og bruk av kunnskap i område for helsetjenester i Folkehelseinstituttet.
Nettsiden kjøres i dag på plattformen Enonic CMS, og må nå flyttes til en ny og mer moderne plattform. Som en del av dette prosjektet ønsker FHI også en prioritering av innhold og tjenester som skal være tilgjengelige på de nye nettsidene og en modernisering/forbedring av design og funksjonalitet.

Endelig beslutning om teknisk plattform er ikke klar og vil avhenge av en annen anskaffelsesprosess.

Det ble gjennomført et forprosjekt i 2019, med kartlegging avbruksstatistikk, intervjuer med brukere/interessenter og interne workshops. Det foreligger konseptskisser som kan benyttes som grunnlag for planlegging og utvikling av nye nettsider.

Prosjektlederen vil få ansvar for å produsere og levere en komplett plan for nye helsebiblioteket.no. Dette inkluderer:
– Ledelse av interne prosesser for prioritering av hvilket innhold som skal være med fra dagens nettsider og for planlegging av hvilke tjenester som skal leveres på de nye nettsidene.
– Utarbeidelse av grunnkonsept for nytt design.
– Brukertesting av konsept
– Utarbeidelse av datamodell/datastruktur for det nye nettstedet.
– Utarbeidelse av plan for utvikling av ny søkemotor. Søkemotoren i Helsebiblioteket skiller seg en del fra normalen ved at søk ikke bare skjer i eget nettsted. Søkemotoren oversetter mellom norske synonymer og fra norsk til engelsk og leverer resultater fra norske og engelskspråklige kilder.

Prosjektet skal være klart til implementering innen mars 2021 når resultatet av anskaffelse av CMS/plattform etter planen skal være avklart.

I tillegg til helsebiblioteket.no prosjektet må konsulenten være i stand å bistå med andre prosjektleder oppgaver i lignende IT prosjekter ved behov.

Rolle: Prosjektleder
Kompetansekrav:
– Konsulenten skal ha minst 5 års erfaring, og være seniorkonsulent, med ledelse av migreringsprosjekter innen web content management.
– Konsulenten må ha erfaring fra IT prosjekter i offentlig sektor eller helsesektoren
– Sertifisert Prince2 Practitioner, alternativt sertifisert Foundation med dokumentert erfaring tilsvarende Practitioner nivå
– Konsulenten skal ha gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig, og beherske norsk svært godt
– Konsulenten må ha erfaring og referanser fra tilsvarende prosjekter / program fra andre offentlige etater / virksomheter. Det er ønskelig at det fremlegges referanser med kontaktinformasjon
– Konsulenten må ha erfaring med å jobbe med Prosjektveiviseren som er en felles prosjektmodell for offentlig sektor. Det er viktig at konsulenten er godt kjent med, og vant med å benytte smidig arbeidsmetodikk
– Dokumentert erfaring fra ledelse av høykompetente, tverrfaglige prosjektteam
– Erfaring fra prosjekter med implementering av skytjenester i offentlig sektor
– Dokumentert erfaring med ledelse av prosjekter som involverer arbeid med informasjonsarkitektur og frontend-arbeid for web
– Dokumentert erfaring fra arbeid med flere forskjellige web content management-oppsett, beskriv hvilke (f.eks. EPiServer, Enonic, SiteCore m.v.)
– Erfaring fra samarbeid med forskjellige designmiljø
– Konsulenten må ha god teknologiforståelse
– Erfaring med nettsider med innlogging/autentisering/tilgangskontroll

Evalueringskrav:
– Konsulenten bør ha erfaring som prosjektleder / programleder fra tilsvarende leveranser
– Bør kunne vise til teknologiforståelse og økonomiforståelse
– Erfaring med saks- og arkivsystem Public 360
– Erfaring med å kommunisere med både ledergruppen i en virksomhet og med tekniske team
– Sertifisering i PMP og/eller lignende
– Dokumentert kompetanse og erfaring fra prosjekter som involverer Informasjonssikkerhet/GDPR
– Erfaring fra helseforvaltningen
– Erfaring med interaksjonsdesign og tjenestedesign

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: