For NAV søker vi en fullstack utvikler til langvarig oppdrag i Oslo. Aktuelle stikkord: Java, Kubernetes, REST, SQL


Heisann!

Vi søker nå 1 fullstack utvikler til langvarig prosjekt hos NAV.

For denne bestillingen er etterspurt kompetanse og kapasitet tiltenkt brukt i Team Helse arbeidsgiver i Produktområde Helse. Bestillingen har et omfang på 1 fulltidsressurs. Tilbudte ressurs skal inngå i eksisterende team, som gjennomfører nyutvikling og/eller videreutvikling og vedlikehold av anmodningsvedtak samt arbeidsgiverrettede tjenester innen helseområdet, herunder refusjonsportal, søknadsdialog og verktøy for behandling av søknad for kronisk syke og varsel om inntektsmelding.

Generelle krav til alle roller:
– Smidig gjennomføring. Alle teamdeltakere må ha erfaring fra å jobbe i smidige team
– Domenekunnskap. Erfaring innenfor ett eller flere av områdene som både understøtter manuelle og automatiserte prosesser for:
* Vedtaksbehandling
* Saksbehandling
* Regelverksutvikling
* Integrasjon og sikkerhet
* Brukerdialog

Rolle: Fullstack-utvikler

Kompetansekrav:
– Java
– Kubernetes
– Database
– REST
– Kafka
– SQL

Evalueringskrav:
– Monitorering, f.eks. Grafana, Prometheus, Sentry
– Kotlin
– Postgres
– Ktor
– React
– Typescript
– God til å dele kompetanse med andre
– Villig til å jobbe med parprogrammering
– Evne til å kommunisere tekniske valg på en enkel måte
– Jobbe tverrfaglig med fag, design og utvikling
– Evne til å omstille seg etter områdets prioriteringer og behov

Lokasjon: Oslo
Oppstart: 01.11.2020
Varighet: 31.10.2021 + opsjon til forlengelse 12 mnd
Søknadsfrist: 19.10.2020
Stillingsprosent: 100%
Språk: Norsk

Det hadde vært flott om du kunne bistått her!

Send oss følgende på gitle@norway-consulting.no:
– CV (helst i Word)
– Din timepris
– Når du tidligst kan begynne

Ser fram til å høres!

Mvh. Gitle Garnes
Delivery Lead
Norway Consulting AS

Mobil: 471 48 733
Email: gitle@norway-consulting.no

    Interessert i oppdraget?
    Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt asap.

    Legg ved CV