fbpx

For NAV søker vi en fullstack utvikler til langvarig oppdrag i Oslo. Aktuelle stikkord: Java, Kubernetes, REST, SQL

Vi søker nå 1 fullstack utvikler til langvarig prosjekt hos NAV.

For denne bestillingen er etterspurt kompetanse og kapasitet tiltenkt brukt i Team Helse arbeidsgiver i Produktområde Helse. Bestillingen har et omfang på 1 fulltidsressurs. Tilbudte ressurs skal inngå i eksisterende team, som gjennomfører nyutvikling og/eller videreutvikling og vedlikehold av anmodningsvedtak samt arbeidsgiverrettede tjenester innen helseområdet, herunder refusjonsportal, søknadsdialog og verktøy for behandling av søknad for kronisk syke og varsel om inntektsmelding.

Generelle krav til alle roller:
– Smidig gjennomføring. Alle teamdeltakere må ha erfaring fra å jobbe i smidige team
– Domenekunnskap. Erfaring innenfor ett eller flere av områdene som både understøtter manuelle og automatiserte prosesser for:
* Vedtaksbehandling
* Saksbehandling
* Regelverksutvikling
* Integrasjon og sikkerhet
* Brukerdialog

Rolle: Fullstack-utvikler

Kompetansekrav:
– Java
– Kubernetes
– Database
– REST
– Kafka
– SQL

Evalueringskrav:
– Monitorering, f.eks. Grafana, Prometheus, Sentry
– Kotlin
– Postgres
– Ktor
– React
– Typescript
– God til å dele kompetanse med andre
– Villig til å jobbe med parprogrammering
– Evne til å kommunisere tekniske valg på en enkel måte
– Jobbe tverrfaglig med fag, design og utvikling
– Evne til å omstille seg etter områdets prioriteringer og behov

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: