fbpx

Norsk Helsenett søker en Senior Frontend Utvikler til et spennende oppdrag i Trondheim/Tromsø

For Norsk Helsenett søker vi en Senior Frontend Utvikler med god kjennskap til Angular og Typescript.

Kodebasen som kundeportalen er bygget på er ikke ihht dagens standard. På det tidspunktet i 2016 da Kundeportalen ble laget var ikke Angular-rammeverket komplett. Det ble utviklet uten en fastsatt standard og løsningen følger derfor ikke dagens standard. For å oppdatere Angular-rammeverket krever det en omskriving av Kundeportalen. Det vil gi Kundeportalen en moderne standard. Bistanden vil i hovedsak være å gå igjennom hele Kundeportalen og skrive om strukturen til ny standard.

Oppgaver som skal løses:
– Programmering i Frontend Kundeportal
– Angular-kompetanse
– Type-script kompetanse

Rolle: Frontend Utvikler
Kompetansekrav:
– Konsulentene skal ha kompetanse og 3 års erfaring innenfor områdene nevnt under Kompetanse og erfaring utover minstekrav, fortrinnsvis fra kundeprosjekter
– Konsulentene skal være seniorer med god kjennskap til Angular
– Konsulentene skal ha god kjennskap til Typescript
– Konsulentene skal ha .NET kompetanse
– Konsulentene skal ha referanser fra tilsvarende prosjekter/leveranser (kontaktinformasjon)

Evalueringskrav:
– Kompetanse fra offentlig virksomhet / helsesektoren
– Erfaring fra tilsvarende leveranser
– Relevant utdannelse, kursing, sertifisering

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: