fbpx

Vi søker inntil 2 javautviklere som skal jobbe med å utvikle komponenter på en dataplattform. Kunden jobber innen offentlig sektor.

Utvikler skal ha ansvaret for:
– Implementere tekniske krav og arkitektur på brukerhistorier i utviklingsteamets produktkø.
– Delta i utviklingsprosjekt som erfaren applikasjonsutvikler.
– Ha arkitekturforståelse og kunne bidra i arkitekturdiskusjoner og detaljering.

Det er ønskelig med en tydelig teknologisk profil, da oppgavene krever en god teknologisk forståelse.
Konsulentene kan forventes å delta og bidra inn i fagmiljøet (til gruppemøter, fagsamlinger, metodeutvikling m.m.).

Rolle: Utvikler

Kompetansekrav:
– Erfaring med Java utviklingsplattform, OpenShift og Spring Boot.
– Erfaring med utvikling og konsumering av REST-tjenester.
– Erfaring med håndtering av ulike formater, som JSON- og XML.
– Erfaring med feed-lesning og eventuelt Kafka er ønskelig.
– Erfaring med moderne testrammeverk og automatisering av tester (JUnit, Spock, Mockito, Postman).
– Erfaring med bygg og deploy (GIT, Jenkins).
– Erfaring med RDBMS lagringssystemer.
– Erfaring med Linux-basert utvikling er ønskelig.
– Erfaring med bruk av smidige metoder.
– Erfaring med integrasjon i komplekse systemlandskap, store volum og høye krav til ytelse er en fordel.
– Gode kommunikasjons- og formidlingsevner, muntlig og skriftlig.
– Relevant praksis fra tilsvarende oppdrag generelt

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: