fbpx

Helsedirektoratet i Trondheim søker en funksjonell arkitekt til spennende engasjement

Vi søker en funksjonell arkitekt til Helsedirektoratet i Trondheim.

Norsk pasientregister inneholder i utgangspunktet opplysninger om alle pasienter som har mottatt eller venter på behandling i den offentlig finansierte spesialisthelsetjenesten i Norge. I samarbeid med Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) skal NPR utvides med data (nye meldinger) om både stråleterapi og radiologiske undersøkelser, inngrep og nukleærmedisin. Målet med utvidelsen er å gi datagrunnlag for DSA sine oppgaver som tilsynsorgan for medisinsk strålebruk og doser i Norge, samtidig som NPR utvides med bedre data om bruk av stråleterapi og radiologi i Norge. Aktiviteten gjennomføres som et eget prosjekt med finansiering fra både DSA og Helsedirektoratet. Begge direktoratene bidrar også med fagpersoner i arbeidet for å definere behov, kvalitetssikre leveranser m.v.
Prosjektet er nå i en gjennomføringsfase. Stråleterapidata er mottatt, kvalitetssikret og visninger av data er under utvikling. Data om radiologiske undersøkelser mottas nå i NPR sitt testmiljø, og meldingene kvalitetssikres i samarbeid med rapporteringsenheter og leverandører. Parallelt med test av innrapporterte data, skal det innenfor radiologiområdet utvikles tekniske løsninger for videre bearbeidelse, sammenstilling og visninger av data. Aktuelle indikatorer er aktivitet, stråledoser og ventetider.

Prosjektet har allerede en erfaren funksjonell arkitekt i ca. 50% stilling.
Det er behov for å styrke kapasiteten i prosjektet innen området funksjonell arkitektur. Ressursen vil inngå i et team for funksjonell arkitektur, og skal bidra til å formulere faglige krav til både meldingsmottak, kvalitetssikring, sammenstilling og leveranser av statistikk og indikatorer innenfor området radiologiske undersøkelser, radiologiske intervensjoner og nukleærmedisin.

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være:
– Dokumentere møter, innspill og oppfølgingspunkter knyttet til funksjonelle krav (prosjektet benytter Confluence som dokumentasjonsverktøy)
– Utforme funksjonelle krav til brukerhistorier (NPR benytter Jira for oppgavestyring).
– Følge opp brukerhistorier, og bidra til avklaring mellom fagpersoner og utviklingsmiljø i operasjonalisering og detaljering av brukerhistorier (igjen med Jira som viktigste verktøy)
– Bidra med underlag til test av oppgaver, etter hvert som disse ferdigstilles

Avdeling helseregistre har behov for en positiv og engasjert funksjonell arkitekt som skal bidra til å skaffe faglig innspill og sammenstille innspillene til brukerhistorier og følge opp disse i utviklingsløp i tre utviklingsteam (ett for mottak, ett for datavarehus og ett for publiseringsløsninger.

Rolle: Funksjonell arkitekt
Kompetansekrav:
– Relevant teknisk utdannelse
– Minimum 3 års erfaring med arbeid som funksjonell arkitekt
– Erfaring med forbedring og kvalitetssikring av beslutningsgrunnlag iht. arkitektur
– Relevant erfaring og utveksling av data fra helsesektoren
– Kunne drive prosesser mot eksterne parter
– Kunne vise til tidligere lignende prosjekter

Evalueringskrav:
– Kjennskap til helsesektoren
– Erfaring fra arbeid med sensitive data og EUs personvernforordning
– Erfaring med Jira, Confluence og Sharepoint
– Gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig, og beherske norsk språk
– Høy gjennomføringsevne
– Strukturert og løsningsorientert

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: