fbpx

Vi søker en migreringsleder til langvarig oppdrag hos Husbanken.

Om prosjektet
Husbanken er i gang med et større moderniseringsløp der sentrale fagsystemer skal fornyes og arbeidsprosesser digitaliseres og effektiviseres. Nå skal kjernesystemer for saksbehandling og forvaltning av lån og tilskudd fornyes. Husbanken har valgt å anskaffe hyllevareløsning med tilpasning, og skal i tillegg selv utvikle noe funksjonalitet som ikke kan tilbys som standard hyllevare.

Husbanken har et moderne teknologimiljø. Vi jobber smidig etter KANBAN-metoden, og vårt mantra er å levere verdi til bruker så hyppig som mulig. Funksjonell arkitekt jobber tett sammen med både fagsiden, interaksjonsdesigner, løsningsarkitekt, utviklere og testere, som en del av et utviklingsteam i prosjektet.

Beskrivelse
Migreringsleder skal lede arbeidet med migrering mellom dagens lånesystem og nytt lånesystem. Oppgavene til migreringsteamet er å sikre forberedelse til migrering (datavask, avklaring av behov for hva som skal migreres og til hvilken/hvilke databaser, hva som skal slettes). I tillegg skal migreringsteamet utvikle ekstraheringsverktøyet (Husbanken har verktøy som allerede henter ut deler av dataene) som henter ut dataene og plasserer disse i en transisjonsdatabase. Leverandøren av ny bankløsning vil hente ut dataen og flytte denne inn i egen database. Under denne fasen vil Husbankens migreringsteam støtte og bidra til å avklare spørsmål som kommer, samt til å teste resultatet av migreringsprosessen.

Rolle: Migreringsleder

Hovedoppgaver
– Lede migreringsteamet
– Lage planer, følge opp og justere disse for migrering. Påse at migreringsplanene er omforent med prosjektets øvrige planer
– Rapportere fremdrift, risiko og muligheter for migrering i prosjektet
– Lede migreringsworkshops fra Husbankens side hvor scope, detaljerte migreringsbehov og prosedyrer avklares
– Bidra til oppgaveavklaring og sikre gjennomføring av egne oppgaver, samt støtte leverandørens i dennes
– Være en drivkraft i å ta frem nødvendige migreringsverktøy, avklare migreringsspørsmål etc. som representant for Husbanken, i tett dialog med leverandøren
– Være en leder for Husbankens migreringsteam, inkl. skape god driv og motivasjon i teamet for å levere mot prosjektets overordnede mål

Personlige egenskaper:
Leder for migrering må ha gode kommunikasjonsevner, samarbeidsevner og være kritisk, strukturert, analytisk, resultatorientert, interessert og ha god gjennomføringsevne. Konsulenten bør være løsningsorientert, initiativrik, selvstendig og ha evnen til å skape gode relasjoner. Migreringsleder må kunne snakke og skrive norsk og engelsk.

Kompetansekrav:
– Må ha solid og dokumentert erfaring fra arbeid med migrering mellom komplekse systemer
– Må ha erfaring fra å ha skapt gode team
– Bør beherske verktøy som JIRA og Confluence
– Utdannet på minimum bachelor nivå innen informatikk

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: