fbpx

Vi søker en Løsningsarkitekt/Utvikler for Statnett i forbindelse med digitalisering av kundereisen i en tilknytningssak.

En intern “proof of concept” er blitt gjennomført for å se på bruk av Microsoft 365 som teknisk plattform for å understøtte behovet. Statnett har samtidig modnet deres behov gjennom interne kartlegginger av kundebehov og interne sakbehandlingsbehov. Et gjennomføringsprosjekt for å ta frem en MVP ønskes nå gjennomført. Prosjektet gjennomføres som en del av det strategiske endringsprogrammet FRIDA, og gjennomføringsteamet vil settes opp som en egen Squad i produktteamet som har ansvar for å digitalisere tilknytningsprosessene (Team TNT).

Arbeidsoppgaver:
– Oversette arkitektur og brukerhistorier til løsning
– Sette opp og utnytte Power App Portals for ekstern kundedialog
– Lage arbeidsflyter med Power Automate som integrerer løsningen med andre masterdatapplikasjoner i Statnett og med andre deler av Microsoft 365 (Teams, Sharepoint, Outlook osv)
– Etablere dashboard med nøkkeltall for intern rapportering og deling med kunder og andre bransjeaktører med bruk av Power BI
– Sette opp autentiseringsløsning med bruk av Azure og sørge for at informasjon kun vises til brukere som skal ha tilgang til denne
– Bidra til å skape en datamodell med god struktur i CDS og som vil kunne utvides gradvis

Rolle: Løsningsarkitekt/Utvikler
Kompetansekrav:
– Må kunne sikkerhetsklareres.
– Må beherske skandinavisk språk og engelsk
– Minimum 3 års høyere utdannelse i IT
– Dokumentert praktisk erfaring (tidligere utviklingsleveranser) med bruk av Microsoft Power apps portals, Powers apps og Power BI og CDS
– Dokumentert praktisk erfaring (tidligere utviklingsleveranser) med bruk av Microsoft 365 (Sharepoint, Azure, O365)
– Dokumentert praktisk erfaring (tidligere utviklingsleveranser) med løsningsdesign hvor brukerbehov oversettes til funksjonalitet gjennom bruk av verktøyene over

Evalueringskrav:
– Relevante sertifiseringer i verktøyene Microsoft Power apps portals, Powers apps og Power BI, CDS, Sharepoint, Azure og O365
– Erfaring med informasjonsarkitektur (datamodellering)
– Erfaring med løsningsarkitektur (applikasjonsmodellering)
– Minst 3 års arbeidserfaring

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: