fbpx

Ruter er på jakt etter en Teknisk Tester med erfaring innen testautomatisering som kan være med å få ut stabile løsninger til kundene deres raskt, ved å redusere behovet for manuell testing.

Ruter har etablert et team som skal tilby en helhetlig og personlig tjeneste på tvers av Ruters digitale kanaler. De skal sammenstille data fra bruker og kjøretøy, samt lokasjonsdata og andre relevante tjenester for å tilby dette personlig, kontekstuelt og smart. Teamet skal produsere digitale løsninger som leverer høy verdi til Ruters kunder, på en effektivt og sikker måte. Teamet skal også utvikle piloter og eksperimenter som distribueres parallelt og til forskjellige målgrupper, over ulike tidsperioder. Ruter jobber mot en systemarkitektur av mikrotjenester og med feature-toggles for å kunne teste konsepter på hele, eller deler av kundemassen. På denne måten kan de lansere og iterere “live” med redusert risiko. Per i dag er de i stor grad avhengig av manuell testing før lanseringer. Ruter trenger noen som kan bidra med å etablere gode rutiner for CI/CD på tvers av både backend og frontend, slik at de i mindre grad blir avhengig av tidkrevende manuell testing. Ruter ønsker å drive med kontinuerlig utvikling og lansering av små og store forbedringer på iOS, Android og web og trenger noen som kan hjelpe dem med å holde farten oppe uten at det går på bekostning av kvalitet og stabilitet ut mot kundene.

Du vil inngå i et kompetent flerfaglig og autonomt team. Teamet består av designere, analytikere, produktledere og utviklere. Teamet har høy grad av frihet noe som forutsetter at man må jobbe selvstendig, ha en høy grad av løsningsforståelse, og kan enkelt sette seg inn i nye problemstillinger og teknologi. Du vil være tilknyttet avdelingen Nye kundetjenester, som er ansvarlig for utforming av målbildet av kundeopplevelsen til Ruter og utviklingen av den nye helhetlige personlige digitale tjenester, og at Ruters strategiske mål og visjoner legger føringer for arbeidet.

Eksempel på arbeidsoppgaver:
– Definere rutiner for DevOps sammen med tech lead og resten av utviklerteamet
– Bidra til å bygge teststrategi og velge test-rammeverk og verktøy tilpasset DevOps praksis
– Prioritere tiltak for automatisering sammen med tech-lead og resten av utviklerteamet
– Bidra til kompetanseheving innenfor testdomenet og bygge kvalitetskultur sammen med resten av utviklerteamet
– Koordinere og følge opp testing med andre team i Ruter, ved testing som går på tvers av tjenester
– Forvalte test- og QA miljøer
– Enhets-, sikkerhets- og funksjonell testing sammen med resten av teamet

Rolle: Teknisk Tester
Kompetansekrav:
– Praktisk erfaring i rollen som teknisk tester eller bakgrunn som utvikler med sterk interesse og praktisk erfaring med teknisk testing og verktøy
– God erfaring med utvikling av automatiserte tester
– Praktisk erfaring med DevOps i smidige team, og har gjerne vært involvert i oppsett av CI/CD pipelines på Gitlab eller lignende løsning (Azure Devops, Jenkins, Github Actions, CircleCI osv.)
– Har et godt øye for hva som gir mest verdi å automatisere og teste
– Kan utarbeide, vedlikeholde og utføre en testplan.
– God kunnskap om smidig utviklings- og testmetodikk for iOS, Android og Node.js
– Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at konsulenten har evne til å kommunisere uten vesentlige språklige barrierer.
– Skandinavisk minimum nivå C1, Engelsk minimum nivå B2
Personlige egenskaper:
– Du er en oppmuntrende lagspiller, som evner å samhandle og samarbeide godt med andre mennesker
– Har god muntlig og skriftlig kommunikasjon- og formidlingsevne
– Er initiativrik og engasjert. Identifisere muligheter og er proaktiv i atferd og handling
– Er strukturert
– Du ivrer etter å lage et helhetlig løsninger med topp brukeropplevelse

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: