fbpx

Vi søker Teknisk/Løsningsarkitekt til et langvarig oppdrag for Ruter.

Ruter ser etter en meget erfaren konsulent til å ivareta rollen som teknisk løsningsarkitekt for domenet «Tjenestebestilling og tjenesteproduksjon». Vedkommende vil jobbe som ansvarlig for løsningsdesign innad i teamet og ivareta teamets oppgaver for helhetlig arkitekturdesign på tvers av tekniske løsninger på front- og backend i Ruters produktorganisasjon.

Vi søker etter en meget erfaren løsningsarkitekt med praktisk erfaring i å etablere, videreutvikle og transformere løsningsarkitektur basert på strukturerte metoder, rammeverk og teknologier. Rollen vil ha en sentral og utfordrende rolle i tett samarbeid med andre arkitekter i Ruter, domeneansvarlige, produkteiere, teamledere og utviklere. Ruter er i etableringsfasen av dette teamet, det betyr at løsningsarkitekten vil være med på å bygge opp teamet og skape kontinuitet for Ruter. Som en del av et helhetlig team bestående av produkteier, teamlead/tech lead og utviklere leter vi etter en konsulent som jobber godt i tverrfaglige problemstillinger og team.

Teamet vil samarbeide meget tett med «kanalteamet» Mobilitet som vil være brukeren av tjenestene som utvikles. De vil være med på å utforme behov og krav til løsning, fra funksjonelt perspektiv. Løsningsarkitekten vil jobbe tett med avdelingen «Virksomhetsarkitektur» som har overordnet ansvar for helhetlig arkitektur på tvers av Ruters tjenester. I tillegg vil løsningsarkitekt jobbe tett med andre løsningsarkitekter både front end og back end. Løsningsarkitekt vil midlertidig rapportere til utviklingssjef i Digitale Tjenester.
I startfasen av oppdraget vil teamet gjøre forarbeidsstudier om relevante alternativer i markedet og avklare buy/build problemstillinger, og designe løsningsdesign deretter, sammen med teamet. Teamet og LA vil gjøre disse avklaringene sammen med resten av Ruters organisasjon.

Eksempler på arbeidsoppgaver og ansvarsområder:
– Delta i produktledelsen for å skape en felles forståelse av krav og brukerhistorier
– På grunnlag av produktveikart utarbeide løsningsarkitektur basert på prinsipper og føringer fra arkitekturrammeverk og overordnet IT-arkitektur
– Etablere veikart for utvikling av tjenester og produkter med en baseline, transformasjoner og en målarkitektur basert på krav, leveranser og målbilder
– Sammen med teamet og produkteier forvalte teamets backlogg basert på Ruters arkitekturprinsipper
– Bistå teamene i valg av teknologi som støtter målene for produktutviklingen innenfor rammene av Ruters digitale plattform
– Bistå teamene i estimering og utredningsoppgaver
– Delta i arbeidet med å videreutvikle Ruters sentrale kapabiliteter innen løsningsarkitektur.

Rolle: Teknisk/Løsningsarkitekt
Kompetansekrav:
– Høyere teknisk utdannelse
-Evne til å samarbeide og kommunisere godt innad i et autonomt team hvor prinsipper som DevOps, pull-requester, par-programmering og andre smidig teknikker blir brukt
– Dokumentert erfaring som løsningsarkitekt
– God arkitekturforståelse
– Erfaring med streaming, mikrotjenester og hendelsebasert arkitektur
– Erfaring med asynkron kommunikasjon med Kafka og Kafka Streams
– God kjennskap til integrasjonsløsninger og API-håndtering mot 3.part
– Erfaring med DevOps og CI/CD
– Kjennskap til Public cloud teknologier i AWS, Azure e.l.
-Utviklererfaring
– Kjennskap til GDPR og informasjonssikkerhet, for eksempel erfaring med håndtering av kunde- og persondata.
– Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at konsulenten har evne til å kommunisere uten vesentlige språklige barrierer.
– Skandinavisk (norsk/svensk/dansk) minimum nivå C1, Engelsk minimum nivå B2

Evalueringskrav:
– Erfaring med virksomhetsarkitektur rammeverket TOGAF
– Kjennskap til AVRO
– Kjennskap til Docker og Kubernetes
– Kjennskap til GitLab, Confluence og Jira
– Erfaring med databaseteknologier, både relasjonsdatabaser og dokumentdatabaser
– Erfaring med kollektivtrafikk og samfunnskritiske organisasjoner

Personlige egenskaper:
– Evne til å skape dialog og samspill på tvers i organisasjoner
– God til å kommunisere både skriftlig og muntlig til interessenter på alle nivå.
– Ryddig og nøyaktig
– Tenker strategisk og leverer inkrementelt og smidig (Think big, start small)
– Skaper klarhet og driver leveranser
– Strukturert og god evne til å dokumentere
– Tålmodig og langsiktig
– Initiativrik og positiv
– Bidrar aktivt til kompetanseutvikling hos sine kolleger

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: