fbpx

Til NRK søker en prosjektleder som er vant med å jobbe smidig og har erfaring fra store komplekse IT-prosjekter.

Til NRK søker en prosjektleder som er vant med å jobbe smidig og har erfaring fra store komplekse IT-prosjekter.

Kort om prosjektet
NRK inngikk kontrakt med systemleverandør november 2019, og startet på nyåret 2020 innledende arbeid med implementering av ny løsning i NRK. Løsningen som er anskaffet skal understøtte ende-til-ende prosessen for produksjons- og ressursplanlegging. Dette inkluderer planlegging og administrasjon av innholdsproduksjon; fra idé til ferdig produkt klart for publisering, inkludert allokering, planlegging og administrasjon av mennesker, utstyr og fasiliteter. Løsningen skal også fange opp timerapportering for ansatte. Den nye løsningen skal erstatte flere interne systemer, og vil bli brukt mot all innholdsproduksjon i NRK. Store deler av organisasjonen vil bruke det nye systemet.

Det overordnede målet for prosjektet er å forbedre produksjons- og ressursplanleggingsprosessen, med sikte på å øke andelen ressurser og kompetanse til innhold og publisering. Mer konkret skal prosjektet:
– Digitalisere og automatisere oppgaver
– Forenkle og standardisere produksjons- og ressursplanleggingsprosessen på tvers av NRK
– Legge til rette for bedre samarbeid og informasjonsdeling i produksjons- og ressursplanlegging
– Legge til rette for bedre beslutninger med bedre styringsinformasjon
– Implementere en mer brukervennlig løsning for produksjons- og ressursplanlegging
– Bidra til å redusere antall IT-systemer i NRK
– Integrere løsningen for ressurs- og produksjonsplanlegging med andre IT-systemer i NRK

Løsningen som anskaffes skal overordnet legge til rette for en effektiv planleggingsprosess for programproduksjon i NRK, og være foretrukket verktøy for både personell og ledere.

Nærmere om oppdraget
NRK søker en senior teknisk prosjektleder med erfaring fra lignende prosjekter som beskrevet ovenfor. Prosjektlederen vil inngå i den overordnede prosjektledelsen av prosjektet sammen med ressurser fra NRK, i tillegg til å lede eget team for de aktuelle prosjektaktivitetene. Prosjektleder vil ha stor grad av innflytelse på hvordan prosjektet planlegges og bemannes i samarbeid med den øvrige prosjektledelsen av prosjektet. Vedkommende skal også til enhver tid bidra til å sikre at prosjektet ivaretar NRKs interesser.

Rollen vil ha ansvar for følgende oppgaver:
– Ivareta NRKs ansvar som systemintegrator i henhold til kontrakt med leverandør av ny løsning
– Ansvar for planlegging og gjennomføring av:
* den tekniske implementering av løsning for produksjons- og ressursplanlegging inklusive testing med ende-til-ende-ansvar for sluttleveransen
* datavask, migrering og konvertering av data fra eksisterende til ny løsning
* Innholdet i integrasjonen blir spesifisert av andre roller i prosjektet. Teknisk prosjektleder skal basert på denne spesifikasjonen være ansvarlig for å bestille disse og følge opp leveransene.
* Koordinering med underleverandører av IT-løsninger og plattform
* Koordinere mot interne randsystem-leverandører
* Sanering av eksisterende løsninger
– Sikre riktig bemanning og kompetanse innenfor IT-delen av prosjektet
– Koordinere mellom prosjekt og linje, og sikre god overføring av kompetanse og nødvendig dokumentasjon
– Være kontaktpunkt for tekniske avklaringer og uenigheter i samarbeid med NRKs ressurser
– Rapportere på framdrift innen eget ansvarsområde
– Dokumentere beslutninger og relevant møteaktivitet innen eget ansvarsområde

Kvalifikasjoner og egenskaper
NRK søker en relevant og faglig sterk person som kan bidra til at prosjektet leverer til tid og med rett kvalitet og avtalt kost. Prosjektleder bør ha erfaring fra gjennomføring av «hybridprosjekt» – som tar i bruk elementer fra både smidig og fossefall-metodikk – og klare å håndtere spennet mellom de to tilnærmingene.

Rolle: Prosjektleder

Kompetansekrav:
– Kandidaten må ha teknisk prosjektledererfaring fra store, komplekse IT-prosjekter (mer enn 5 år), gjerne ERP-relatert.
– Kandidaten må ha erfaring med å lede prosjekter med systemintegrasjon av mange systemer, inkludert datavask og migrering
– Kandidaten må kunne vise til en dypere forståelse for agil/smidig praksis og anerkjenne/faktisk like å jobbe slik
– Kandidaten må ha erfaring med utrulling og implementering av nye løsninger samtidig som full produksjon pågår i gammel løsning
– Det er en fordel med erfaring med implementering av løsninger i samsvar med SSA-T, herunder dialog med ekstern leverandør.
– Det kreves god arkitekturforståelse og erfaring med informasjonsmodell og masterdatahåndtering
– Det kreves erfaring og risikoforståelse for innføring og utrulling av nye løsninger sammen med interne (proprietære) løsninger
– Kandidaten må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og trives med å bygge samarbeidsrelasjoner i komplekse organisasjoner.
– Kandidaten må være strukturert, metodisk, løsningsorientert og arbeide systematisk.
– Kandidaten må ha fokus på framdrift og leveranser

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: