fbpx

For Norsk Helsenett i Trondheim søker vi en IT-arkitekt som kan være med å bidra med CMDB implementering hos dem.

Da alle organisasjoner i større eller mindre grad er avhengige av sine IT-løsninger for den daglige driften av virksomheten, stilles det stadig nye krav til IT-driften. Det kreves at tjenester som leveres møter kravene fra kunder og internt med hensyn på kvalitet og effektivitet. Et verktøy som kan bidra til at NHN får økt kontroll og oversikt for å forvalte, drifte, levere og kostnadssette infrastruktur og tjenester er etablering av en konfigurasjonsstyringsdatabase (CMDB) med tilhørende prosesser
Med CMDB menes i denne sammenhengen konfigurasjonsstyringssystemet (CMS) og en eller flere databaser (CMDB-er) som brukes for å støtte oppunder konfigurasjonsstyringsprosessene, herunder samle inn, lagre, styre, oppdatere og presentere data om samtlige konfigurasjonselementer (CI) og deres relasjoner.
CMDB er en grunnleggende komponent i ITIL- rammens konfigurasjonsadministrasjonsprosess (Information Technology Infrastructure Library). For infrastrukturdrift og support representerer CMDB den autoritative kilden for informasjon om de viktigste ressursene som inngår i en eller flere tjenester. CMDB er et virkemiddel til å forstå organisasjonens kritiske eiendeler og deres forhold, for eksempel informasjonssystemer, oppstrøms kilder eller avhengighet av eiendeler, og nedstrøms mål for eiendeler. CMDB-er kan brukes til mye, inkludert, men ikke begrenset til: forretningsinformasjon, programvare og maskinvarebygging, inventar, konsekvensanalyse for endringshåndtering og hendelseshåndtering.
CMDB-implementeringer involverer ofte en kombinasjon av kopiering av data og føderasjon. Sistnevnte betyr inkludering av data i CMDB fra andre datakilder, men på en slik måte at datakilden selv beholder dataene og en CMDB kun har innsyn.

NHN skal i løpet av 2021
– Produkssjonssette en CMDB for et begrenset antall brukerhistorier (use-case)
– Etablere en forvaltningsmodell og implementere/revidere prosesser
– Utarbeide et veikart for CMS/CMDB i NHN frem mot 2026

Bistanden som skal utføres er knyttet til konseptfasen som fagstøtte på CMDB, og består kort oppsummert i følgende aktiviteter:
– Beskrive problemet og hva vi ønsker å oppnå. Underlaget for dette er business case som allerede er utarbeidet, tidligere erfaringer og identifisering og prioritering av brukerhistorier(use-case).
– Beskrive løsningsalternativer (funksjonelt, organisatorisk, juridisk og teknisk)
– Identifisere prinsipielle spørsmål (hindringer o.l.) ved de enkelte løsningsalternativene
– Beskrive positive og negative nyttevirkninger ved de enkelte løsningsalternativene
– Vurdere løsningsalternativene oppimot hverandre og anbefale løsning. Overordnet er det ønskede utfallet av dette å avklare om vi kan bruke noe av det vi har eller om det anskaffes en ny løsning.
– Beskrive forutsetninger for gjennomføring/operasjonalisering

Rolle: IT-Arkitekt
Kompetansekrav:
– God forståelse av forskjellige forretningsbehov og bruksområder som CMDB kan understøtte, samt forholdet til tjenester, ressurser/eiendeler, drift, utvikling, og økonomi og finans. Kompetanse og erfaring må være oppdatert med tanke på teknologisk utvikling og trender i markedet.
– Konsulenten skal være seniorer med bredde med hensyn til både det tekniske og rådgivning
– Konsulenten skal ha gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig, og beherske norsk språk
– Konsulenten(e) skal ha referanser fra tilsvarende prosjekter/leveranser (kontaktinformasjon)

Evalueringskrav:
– Erfaring fra lignende virksomheter
– Erfaring som arkitekt i forskjellige roller
– Erfaring fra konsept- og løsningsutredninger
– Relevant markedsforståelse og oversikt over produkter
– Relevant utdannelse, kursing, sertifisering (arkitektur, tjeneste-, ressurs- og konfigurasjonsstyring, og eventuelt produkter)

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: