fbpx

NAV søker en Fullstack Utvikler som skal inngå i eksisterende team, som gjennomfører nyutvikling og/eller videreutvikling av nye løsninger på bakgrunn av innsikt og behov, i tillegg til drift og forbedring av eksisterende tjenester teamet har ute i produksjon.
Team eSYFO er et av flere team i Produktområde Helse. Teamets fokus er på sykefraværs-oppfølging og tjenester som treffer den sykmeldte og arbeidsgiveren. Teamet er opptatt av å være hypotesedrevet og lage de tjenestene som gir verdi og resultater. Teamet jobber tverrfaglig og alle er med i hvert ledd i prosessen for å oppnå best mulig resultat. Kjernen i teamet kommer til å bestå av en produkteier, to til tre utviklere og en designer. Rundt teamet finnes det også flere støttespillere som hjelper med regelverk, innsikt, gevinster og andre behov. Ellers jobber teamet tett med andre produktteam i området. eSYFO er et relativt nyetablert team med stor takhøyde, og som en del av teamet vil innleide konsulenter være med å påvirke de tekniske løsningene og samspillet internt. Hovedregelen er at teamet jobber på kontoret med mulighet til å jobbe hjemmefra ved behov eller ved pålagte restriksjoner. Teamets mål er å lage tjenester som hjelper partene med å bli mer selvhjulpne og øke de sykmeldtes medvirkning i eget sykefravær. Teamet har også ansvar for å ta løsninger ut av fagsystemet Arena og inn i nye systemer og arbeidsflater. Teamets hovedfokus fremover vil være å få den sykmeldte til å ta våre eksisterende tjenester mer aktivt i bruk. Vi ønsker å gi dem nok informasjon slik at de blir mer selvhjulpne, samt lage nye tjenester som understøtter dette.

Rolle: Fullstack Utvikler

Generelle krav:‏‏‎‏‎‎‎‏‏‎‪‪‎‏‎‏
– Smidig gjennomføring. Alle teamdeltakere må ha erfaring fra å jobbe i smidige team
– Domenekunnskap. Erfaring innenfor ett eller flere av områdene som både understøtter manuelle og automatiserte prosesser for:
* Vedtaksbehandling
* Saksbehandling
* Regelverksutvikling
* Integrasjon og sikkerhet
* Brukerdialog

Kompetansekrav:
– Backend: Kotlin, Java
– Frontend: Javascript, React, Redux
– Moderne byggsystemer: Gradle, Maven
– Messaging-systemer: Kafka
– Databaser: SQL
– Http-kommunikasjons-protokoller: REST, SOAP
– Erfaring med bruk av Kubernetes som applikasjonsplattform

Andre krav:
– God til å dele egen kompetanse med andre
– Villig til å jobbe med parprogrammering
– Evne til å kommunisere tekniske valg på en enkel måte
– Jobbe tverrfaglig med fag, design og utvikling
– Evne til å omstille seg etter områdets prioriteringer og behov

Det vil være en fordel om du har kjennskap til:
– Ktor
– Typescript
– Node, Express, Webpack
– Monitorering, f.eks. grafana, prometheus, sentry
– MQ
– PostgresQL, Oracle
– GraphQL

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: