fbpx

Helsedirektoratet i Trondheim søker 2-3 utviklere med fokus på både backend og frontend til langvarig prosjekt. (.Net, Azure, React, Angular)

For Helsedirektoratet i Trondheim søker vi 2-3 utviklere med fokus på både backend og frontend.

BISTANDEN SOM SKAL UTFØRES
Helsedirektoratet, avdeling helseregistre skal sikre helhetlig forvaltning og utvikling av Helsedirektoratets helseregistre. Avdelingen mottar og kvalitetssikrer informasjon om behandlinger utført av regionale og kommunale helsetjenester. Denne informasjonen danner grunnlag for finansiering av helsetjenesten, politisk oppfølging og for styring av tjenestene.
Registeret mottar data om ca. 11 millioner hendelser i måneden og bruker disse dataene til å lage over hundre ulike måneds-, kvartals- og årsrapporter.
Covid-19 pandemien har vist at det å få data raskt noen ganger er viktigere enn at de er revidert, spesielt i perioder der det er stor usikkerhet er det viktig å ha løpende oppdatering av situasjonen nasjonalt. Avdelingen har allerede etablert mottak og leveranser av data som gjøres hver dag, men vi ser at vi må etablere en ny grunnmur for innsamling og leveranse av data, en grunnmur som tar høyde for at situasjonen kan endre seg fra time til time.
Prosjektets mål er å etablere en løsning for å motta, behandle, strukturere og levere data kontinuerlig på en måte som er sikker, og som ivaretar personvernet. Løsningen må ivareta brukernes behov på nye måter. Der man tidligere hadde manuelle rutiner for kvalitetssikring må vi i framtiden gi kvalitetsinnsikt basert på maskinlæring og avviksanalyser. Datavolumet forventes å øke tre til fire ganger i løpet av året.
Prosjektet skal etablere en ny plattform som skal spille sammen med etablerte informasjonsarkitekturer, grensesnitt, standarder og arbeidsprosesser. Prosjektet vil bære preg av produktutvikling, og det vil i starten være behov for Lean Startup tilnærming så man er relativt sikker på at man treffer med løsningene sine.
Prosjektet har også svært mange tunge interessenter, med Storting som direkte lovgivende i en ende og private tilbydere av Elektronisk pasientjournal i en annen ende. Det vil være vesentlig å finne gode og pragmatiske løsninger sammen med disse aktørene.

Til dette arbeidet har vi behov for 2-3 utviklere. Vi ser etter deg som er en erfaren og dyktig utvikler, som ikke er redd for å sette deg inn i ny teknologi. Ønskelig med «full stack»-erfaring dvs. backend- og frontend.
Vi skal etablere løsningen i Azure, så erfaring med denne plattformen er påkrevd. Erfaring fra tidligere utviklingsprosjekter samt at du liker variasjon i arbeidsdagene og er løsningsorientert er viktige egenskaper.

Rolle: Utvikler

Kompetansekrav:
– Relevant utdanning fra Universitet eller Høyskole på minimum bachelor nivå
– Erfaring med Microsoft .Net eller.Net Core
– Erfaring med bruk av skytjenester i Azure
– Erfaring med javascript og javascript rammeverk slik som Angular, React etc.
– Erfaring med html og css
– Erfaring med Azure Devops
– Erfaring med produktutvikling og å arbeide med brukerbehov

Evalueringskrav:
– Kjennskap til helsesektoren
– Erfaring med verktøy som Specflow, Selenium SonarQube ol.
– slErfaring med oppsett og bruk av CI, CD, IaC, feature flags, etc.
– Erfaring med containerisering lokalt og i sky
– Erfaring med databehandlingsverktøy som R, PowerBI og hvordan man kan integrere mot disse
– Erfaring med “big data” verktøy slik som Flink, Beam, Hadoop etc.
– Erfaring med smidig utvikling (hypotesedrevet utvikling, lean startup, design sprint)
– Kjent med GDPR
– Kjent med datasikkerhet
– Effektiv bidragsyter i designarbeid
– Jobbe selvstendig og kreativt, lage prototyper, demoer, alternative løsninger, bruke growth hacking

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: