fbpx

Norsk Helsenett i Trondheim søker en dyktig Nettverkskonsulent med F5 Big-IP erfaring

Norsk Helsenett i Trondheim søker en Nettverkskonsulent som skal inngå i driftsteamet for lastbalansering. Teamet består av 6-7 personer, hvor et fåtall av disse er faste ressurser og resten er jobber fordelt på andre driftsteam. Teamet jobber både hjemmefra og fra kontorene i Trondheim under pandemien, og det vil være anledning å jobbe delvis fra kontor om ønskelig (med forbehold om endrede føringer). Lastbalansering samarbeider med flere andre infrastrukturteam, spesielt nettverksteam og plattformteam.
Lastbalansering benytter i dag F5 Big-IP og Citrix Netscaler som primære teknologier. Teamet har også ansvar for proxy-tjenester, en virusscanningstjeneste og sertifikathåndtering, i tillegg til oppgavene som er direkte knyttet til drift av lastbalansering.

Bistand for utførelse av daglige driftsoppgaver for driftsteamet:
– Sette opp nye lastbalanserte tjenester og publiseringer
– Feilsøke problemer med lastbalanserte tjenester
– Daglig drift av Big-IP (f.eks. endre nettverksoppsett, bytte sertifikater, oppgraderinger, m.m.)
– Daglig drift av Netscaler
– Inngå i dagvaktordning for lastbalansering

Bistand for utførelse av utviklingsoppgaver for driftsteamet:
– Automasjon av F5 Big-IP
* Utvikle script for automasjon av oppgaver som i dag gjøres manuelt i web-grensesnitt eller fra kommandolinjen
* Se på bruk av Ansible, Terraform eller lignende verktøy for å automatisere drift av Big-IP plattformen.
– Migrering av Netscaler til F5 Big-IP
* NHN har eksisterende lastbalanserte tjenester som kjører på Citrix Netscaler, bl.a. Citrix-portaler. Disse ønskes flyttet over til F5 Big-IP.

Rolle: Nettverkskonsulent

Kompetansekrav:
– Konsulenten skal ha god kompetanse på F5 Big-IP plattformen og funksjonalitet for APM og ASM modulen
– Konsulenten skal ha god kompetanse på Citrix Netscaler og bruk av Netscaler og F5 Big-IP mot Citrix miljø
– Konsulenten skal ha gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsegenskaper, beherske norsk språk godt, og kunne formidle og dokumentere teknologi godt
– Konsulentene skal ha kompetanse og minimum 3 års relevant erfaring

Evalueringskrav:
– Relevant erfaring fra helse og –omsorgssektoren, og god forståelse av de forskjellige aktørene
– Erfaring med sky, helst Azure, med fokus på lastbalansering og sikkerhetsfunksjonalitet (auditing, DDOS-beskyttelse, CDN)
– Erfaring med automatisering av F5 Big-IP ved bruk av Ansible og Terraform

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: