fbpx

Vi søker en backend utvikler til å inngå i stort team hos Ruter.

Ruter bygger en helhetlig, personlig, kontekstuell og smart tjeneste på tvers av de digitale kontaktflater
for å nå vår visjon om bærekraftig bevegelsesfrihet. Ruter skal sømløst flytte innbyggerne i Oslo og Viken
fra hvor de er, til dit de ønsker å være på en helt ny måte.
Vi er nå på jakt etter en eller flere backendutviklere som kan hjelpe oss med å koble disse kontaktflatene med de systemene Ruter bygger på tvers av organisasjonen. Det kan på sikt også bli behov for å skalere opp til enda flere backendutviklere for å dekke behovet.
Ruter bygger et nytt team som skal tilby en helhetlig og personlig tjeneste på tvers av Ruters kanaler. Vi skal sammenstille data fra bruker og kjøretøy, samt lokasjonsdata og andre relevante tjenester for å tilby dette personlig, kontekstuelt og smart. Teamet skal produsere digitale løsninger som leverer høy verdi til Ruters kunder, på en effektivt og sikker måte. Vi jobber med brukerinnsikt og krav, idé-generering ogvalidering, bygging og måling, samt vekst-initiativer.
Teamet skal også utvikle piloter og eksperimenter som distribueres parallelt og til forskjellige målgrupper, over ulike tidsperioder. Dette gjør vi for å validere om et gitt konsept gir verdi for Ruters kunder. Vi ønsker en systemarkitektur bygget med mikrotjenester, og med feature toggles skal vi a/b-teste konsepter på hele, eller deler av kundemassen. På denne måten kan vi lansere og iterere “live” med redusert risiko.

Vi trenger noen som kan hjelpe oss å bygge en backend for frontend, eller BFF som vi liker å kalle det. Det
er ikke de store infrastrukturtjenestene til Ruter vi skal bygge, men i stedet hvordan vi kobler disse til de
nye kontaktpunktene kundene skal bruke. Likevel må vi sørge for vedlikeholdbarhet og integrasjon på
tvers av alle team, og benytte oss av Ruters nye digitale plattform, som er bygget etter følgende
prinsipper:
– Alle og alt er online
– Datasentrisk og event-drevet arkitektur
– Open Source
– Skybasert
– Prosessering i sanntid

Ruter har valgt Node.js som et av flere rammeverk når vi nå bygger nye tjenester, plattformer og
systemer. Teamet ser derfor etter personer som har spisskompetanse på Node.js., men som også kan
andre relevante teknologier som AWS, Kubernetes og docker-teknologi.
Du vil inngå i et kompetent flerfaglig og autonomt team. Teamet består av designere, analytikere,
forretningsutviklere og utviklere. Teamet har høy grad av frihet noe som forutsetter at man må jobbe
selvstendig, ha en høy grad av løsningsforståelse, og kan enkelt sette seg inn i nye problemstillinger og
teknologi.

Eksempel på arbeidsoppgaver:
– Skrive gjenbrukbar, modulær kode
– Planlegge og koordinere systemarkitektur sammen med teamets tech lead og Ruters arkitekter
– Planlegge- og koordinere personvern med Ruters juridiske avdeling og andre interessenter
– Bryte ned bruker- og forretningsbehov til spesifikke oppgaver, planlegge og estimere gjennomføring sammen med resten av teamet
– Enhets-, sikkerhets- og funksjonell testing sammen med testleder og resten av teamet
– Delta i utforskende løp sammen med hele eller deler av produktteamet på tvers av fagretninger

Utviklerne vil være tilknyttet avdelingen Nye kundetjenester, som er ansvarlig for utforming av målbildet
til kundeopplevelsen til Ruter, og utviklingen av nye helhetlige personlige digitale tjenester, og at Ruters
strategiske mål og visjoner legger føringer for arbeidet.
Rolle: Backend-utvikler

Kompetansekrav:
– Du har inngående erfaring med å skrive gjenbrukbar, modulær kode i Node.js
– Du har inngående erfaring med Amazon Web Services
– Har bygget mikrotjenester
– Erfaring med Express
– Har stålkontroll på Git
– Erfaring med Typescript
– Erfaring/kjennskap til Kubernetes og Docker
– Du kan forstå og vurdere kode skrevet av andre utviklere på teamet
– Du har kontroll på GDPR og personvern, og kan beskrive og utvikle rutiner for logging, uthenting og sletting av personopplysninger

Evalueringskrav:
– Høyere utdannelse innen IT (Høyskole / Universitet)
– Erfaring med Kotlin
– Kjennskap til Gitlab eller eller lignende systemer for CI / CD
– Kompetanse på React
– Kafka eller tilsvarende melding/event-tjenester
– REST og GraphQL
– Jira

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: