Vil du være med å modernisere IKT systemet hos NAV?


Heisann!

NAV søker flere Utviklere som kan bistå med modernisering av IKT systemet deres. Hovedoppgaven vil være produktutvikling i tverrfaglig produktteam:
– Fullstack utvikling av applikasjoner innen teamets domene, evt. med hovedvekt på back-end eller front-end
– Kontinuerlig utvikling og forbedring av teamets løsninger/produkter
– Bidra til å bygge en endringsdyktig arkitektur
– Sammen med teamet sørge for korte feedbacksløyfer med brukerne og kontinuerlig levering av brukerverdi
– Bidra i videreutvikling av våre løsninger til å kunne flyttes ut i public cloud
– Bidra til å etablere et sterkt fagmiljø innenfor teamets domene
– Oppdraget byr på faglige utfordringer og muligheter til å utforme sentrale IT-løsninger for Arbeids og -velferdsetaten

Rolle: Utvikler
Kompetansekrav:
– Erfaring innenfor områdene som både understøtter manuelle og automatiserte prosesser for:
* Vedtaksbehandling
* Saksbehandlin
* Integrasjon og sikkerhet
* Brukerdialog
– Høyere relevant utdanning på høyskole/universitetsnivå, enten master- eller bachelor-nivå. Relevant arbeidserfaring kan erstatte manglende utdanning
– Erfaring fra moderne software-utvikling med fokus på kontinuerlige leveranser og ”cloud native” applikasjonsarkitektur
– Ha jobbet med relevant Java, Kotlin og/eller Javascript-utvikling de siste par årene
– Kvalitetsbevisst i forhold til koden som leveres med hensyn på modellering (DDD), ”clean code”, overvåkning og testing ‏‏‎‏‎‎‏‪‏‎‪‪‎‪‎‎
– Erfaring med å jobbe basert på smidige metoder
– Erfaring med mikrotjenester og mikrotjenestearkitektur
– Erfaring med kubernetes
– Erfaring fra DevOps, kontinuerlige leveranser
– Erfaring fra nettskyplatformer (AWS, GCP og/eller Azure.)
– Erfaring fra hendelsesstyrt arkitektur og implementasjon i regelmotorer
– Erfaring fra parprogrammering, og å løfte andre utviklere gjennom aktiv veiledning og kompetansedeling
– Erfaring fra rammeverk og arkitektur tilrettelagt for enkel uttrekk av autogenerert dokumentasjon
– Erfaring fra informasjonsarkitektur tilpasset store smidige prosjekter
– Kunnskap om standarder, krav og felles-komponenter for offentlig sektor
– Erfaring fra store organisasjoner der produktteam skal finne felles løsninger med tilgrensende prosjekt og produktteam

Lokasjon: Oslo
Oppstart: 04.01.2021
Varighet: 31.12.2021 med mulighet for opsjon 1 år
Søknadsfrist: 04.12.2020
Stillingsprosent: 100%
Språk: Norsk

Det hadde vært flott om du kunne bistått her!

Send oss følgende:
– CV (helst i Word)
– Din timepris
– Når du tidligst kan begynne

Ser fram til å høres!

Mvh. Sourcing-teamet i NC

CV@norway-consulting.no

+47 465 19 838

    Interessert i oppdraget?
    Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt asap.

    Legg ved CV