fbpx

Ruter søker en Prosessleder som har høy etisk standard og bevissthet rundt likebehandling. Du tror at både interne stakeholders og eksterne leverandører kan utvikle seg og bli bedre, at motivasjon må komme innenfra, og at åpenhet og tillit er helt sentrale premisser. Som prosessleder har du allerede erfaring med offentlige anskaffelser, ledelse av tverrfaglige prosjekter og prosesser. Vi ser etter deg som har en sterk evne til å bygge bro mellom tverrfaglig miljø. Du er ikke redd for å ta opp utfordringer, gi tilbakemeldinger, eller være pådriver for å fjerne hindringer for etterlevelse av det som er avtalt i kontraktene. Prosessen med forarbeidet begynner i fra bestilling og frem til anskaffelsen. Oppstartsperioden i de strategiske innkjøpskontraktene går fra signering av kontrakt til kontrakten settes i drift, en periode som normalt er mellom 1 -2 år. Du tar ansvar, er nysgjerrig og skaper fort gode relasjoner – og du vet hvilke grep du må gjøre som fagspesialist for å skape gode resultater gjennom andre. Vi ønsker en prosessleder som kan videreføre arbeid i form av:
– Smidig prosessledelse i forarbeid før anskaffelsen tjenesteproduksjon og oppstart av nye kontrakter
– Du vil sørge for at både Ruter og valgte operatører leverer det som er avtalt i kontraktene og yter optimalt for å ivareta Ruters mål og kundetilfredshet
– Du vil bidra til å ta Ruter til det neste nivået og skape en kontinuerlig forbedrings- og læringskultur

Du vil som prosessleder for Kontraktforvaltning være ansvarlig for å lede i et kompetent flerfaglig team, ivareta fremdrift, identifisere risikoer, og sikre leveranse innen avtalte tidsfrister.

Arbeidsoppgaver:
– Prosessleder for forarbeid og oppstart for store buss- og båtkontrakter
– Utforme et mandat og lede forarbeids prosessen i forkant av anskaffelsen
– Utforme et mandat for oppstart etter at kontrakten er signert
– Ivareta fremdrift, struktur og risikostyring gjennom fremdriftsplaner for leveranser fra ulike fagenheter i form av arbeidsstrømmer og vinnende operatør/leverandør
– Sikre godt tverrfaglig samarbeid og kvalitet i forhold til:
* Operatøroppfølging og utvikling
* Infrastrukturtiltak
* IT-løsninger
* Materiell
* Opplæring
* Trafikktilbud
* Kommunikasjon
– Lede prosessgrupper og eventuelle teamspesifikke arbeidsgrupper
– Planlegge og sikre formidling av innsikt til relevante deler av organisasjonen
– Evaluering av prosessene
– Andre oppgaver

Rolle: Prosessleder

Kompetansekrav:
– Du har en høyere utdanning og har inngående kunnskap om offentlige anskaffelser og ovennevnte arbeidsoppgaver
– Du har opplevd gode og dårlige prosjekter, virksomheter og team
– Du er glad i prosessledelse og prosjektledelse
– Du har lang erfaring med smidig prosessledelse og kontinuerlige leveranser
– Din erfaring fra utvikling, implementering av komplekse prosesser i store prosjekter, har gitt deg verdifull innsikt i å drive sterke miljøer på tvers av ulike fag
– Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at konsulenten har evne til å kommunisere uten vesentlige språklige barrierer
– Erfaring med offentlige anskaffelser

Evalueringskrav:
– EU supply eller andre kontrakts systemer
– 360° eller andre arkiv systemer

Personlige egenskaper:
– Oppmuntrende lagspiller, som evner å samhandle og samarbeide godt med andre mennesker
– Har god muntlig og skriftlig kommunikasjon- og formidlingsevne
– Er initiativrik og engasjert. Identifisere muligheter og er proaktiv i atferd og handling
– Er strukturert
– Ivrer etter å lage et helhetlig løsninger
– Du er tar eierskap til utfordringer, og hjelper organisasjonen og teamene til å jobbe smidig med fokus på godt samarbeid
– Du er nysgjerrig og leken med fokus på å spille andre gode

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: