fbpx

Vi søker UX-designer til oppdrag hos NRK i Oslo.

Kort om prosjektet
NRK inngikk kontrakt med systemleverandøren Vimsoft (Canada) i november 2019, og startet på nyåret 2020 arbeidet med implementering av programvaren Vimbiz i NRK. Løsningen som er anskaffet skal understøtte ende-til-ende prosessen for produksjons- og ressursplanlegging. Dette inkluderer planlegging og administrasjon av innholdsproduksjon; fra idé til ferdig produkt klart for publisering, inkludert allokering, planlegging og administrasjon av mennesker, utstyr og fasiliteter. Løsningen skal også fange opp timerapportering for ansatte. Den nye løsningen skal erstatte flere interne systemer, og vil bli brukt mot all innholdsproduksjon i NRK. Store deler av organisasjonen vil bruke det nye systemet.

Det overordnede målet for prosjektet er å forbedre produksjons- og ressursplanleggingsprosessen, med sikte på å øke andelen ressurser og kompetanse til innhold og publisering. Mer konkret skal prosjektet:
– Digitalisere og automatisere oppgaver
– Forenkle og standardisere produksjons- og ressursplanleggingsprosessen på tvers av NRK
– Legge til rette for bedre samarbeid og informasjonsdeling i produksjons- og ressursplanlegging
– Legge til rette for bedre beslutninger med bedre styringsinformasjon
– Implementere en mer brukervennlig løsning for produksjons- og ressursplanlegging
– Bidra til å redusere antall IT-systemer i NRK
– Integrere løsningen for ressurs- og produksjonsplanlegging med andre IT-systemer i NRK

Løsningen som anskaffes skal overordnet legge til rette for en effektiv planleggingsprosess for programproduksjon i NRK, og være foretrukket verktøy for både personell og ledere.

Nærmere om oppdraget
NRK søker en UX-designer med erfaring fra lignende prosjekter som beskrevet ovenfor. NRK har valgt en konfigurerbar standardløsning, slik at all brukertilpasning må skje innenfor denne standardløsningen. Brukergrensesnitt må tilpasses i forhold til brukerroller og arbeidsflyt. All tekst i løsningen skal oversettes fra engelsk til norsk. UX-designer må bidra til at oversettelsene blir konsistente i NRK og relevante for de ulike brukergruppene. Vedkommende skal også til enhver tid bidra til å sikre at prosjektet ivaretar NRKs interesser.

Rollen vil ha ansvar for følgende oppgaver:
– Bidra i arbeidet med å definere brukerroller
– Bistå med å definere nye arbeidsprosesser
– Omsette arbeidsprosesser til brukersentrert skjermbildeflyt
– Skape konsistens i oppførsel og uttrykk innenfor rammene av en konfigurerbar løsning
– Balansere forenklinger i funksjonalitet for hovedfunksjonene med behovet for fleksibilitet nok til å håndtere unntakene
– Bistå i arbeidet med kvalitetssikring tekster og hjelpetekster som oversettes fra engelsk til norsk.
– Bistå med å definere gode rutiner i samspill med løsningen
– Gjennomføre brukertester av løsningen underveis i prosjektet

Kvalifikasjoner og egenskaper
NRK søker en relevant og faglig sterk person som kan bidra til at prosjektet leverer til rett tid og med rett kvalitet og avtalt kost. UX-designer bør ha erfaring fra gjennomføring av «hybridprosjekt» – som tar i bruk elementer fra både smidig og fossefall-metodikk – og klare å håndtere spennet mellom de to tilnærmingene.

Rolle: UX-designer
Kompetansekrav:
– Kandidaten må ha solid erfaring med designledelse i store kompliserte prosjekter
– Kandidaten må ha erfaring i å være brobygger mellom arbeidsprosesser / funksjonelle oppgaver og teknisk løsning
– Kandidaten må ha et blikk for helheten og samtidig ha kontroll på detaljene
– Kandidaten må ha god erfaring med brukertesting både fysisk og online
– Kandidaten må evne å se løsninger der mange ulike ønsker skal forenes
– Kandidaten må ha minst 3 års erfaring med fagsystemer/saksbehandling og 5 års erfaring med interaksjonsdesign i prosjekter
– Kandidaten må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og trives med å bygge samarbeidsrelasjoner i komplekse organisasjoner.
– Kandidaten må være strukturert, metodisk, løsningsorientert og arbeide systematisk.
– Kandidaten må ha fokus på framdrift og leveranser

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: