Prosjektstøtte med erfaring fra store tverrfaglige prosjekter søkes til Digitaliseringsdirektoratet


Heisann!

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for en prosjektstøtte som kan bidra med administrativ støtte til programkontoet, understøtte og bidra inn til programkontorets 3 hovedområder:
– Oppfølging og rapportering
– Kunnskapsinnhenting og analyse
– Kommunikasjon

Digdir har ansvar for oppfølging av handlingsplanen til KS (Kommunesektorens Organisasjon) og Regjeringens digitaliseringsstrategi. Digdir har opprettet et programkontor som koordinerer oppfølging av handlingsplanen og kunnskapsgrunnlaget tilknyttet dette. Dette krever dialog mot norske bidragsytere i oppfølging av og rapportering om status for oppfølging av handlingsplanen og digitaliseringsstrategien mot Digdir ledelse, Skate og KMD.

Oppgaver som konsulenten skal utføre:
– Administrativ støtte i koordinering av programkontorets aktiviteter
– Administrere Teams for prosjektgruppen og Teams for oppfølging av initiativene (grunnleggende O365-kunnskap)
– Forberede interne og eksterne møter og presentasjoner av handlingsplanen
– Innhenting og sammenstilling av data og informasjon til bruk som saksunderlag og i rapporter
– Utforming av leveranser og kommunikasjonsmateriale

Rolle: Prosjektstøtte

Kompetansekrav:
– Erfaring med å være prosjektstøtte i store tverrfaglige prosjekter
– Erfaring med å hente inn og analysere ulike kvantitative og kvalitative datagrunnlag, samt formidle funn i arbeidet på en visuell og lettforståelig måte
– Kjennskap til KS og Regjeringens digitaliseringsstrategi, offentlig forvaltning og digitalisering i offentlig sektor
– Erfaring med kommunikasjonsarbeid, inkl. planlegging av arrangement, publisering på nett og innholdsproduksjon
– Erfaring med bruk av Office-pakken og da særlig Excel og PowerPoint og samhandlings- og planleggingsverktøy som Teams og Planner
– Evne til å forholde seg til prosjektets frister og leveranser.
– Være komfortabel med å arbeide i et team, men kan også jobbe selvstendig
– Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
– Ha erfaring med prosjektadministrasjon fra minst 3 tverrsektorielle prosjekter. Med tverrsektorielle prosjekter mener vi prosjekter som har interessenter fra både privat- og offentlig sektor.
– Ha minst 3 år med høyere utdanning (dvs. høyskole eller universitet)
– Være tilgjengelig for oppstart senest 11 januar 2021.

Lokasjon: Oslo
Oppstart: 11.01.2021
Varighet: 31.12.2021 med mulighet for forlengelse inntil 1 år
Søknadsfrist: 11.12.2020
Stillingsprosent: 80-100%
Språk: Norsk

Det hadde vært flott om du kunne bistått her!

Send oss følgende:
– CV (helst i Word)
– Din timepris
– Når du tidligst kan begynne

Ser fram til å høres!

Mvh. Sourcing-teamet i NC

CV@norway-consulting.no

+47 465 19 838

    Interessert i oppdraget?
    Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg asap

    Legg ved CV