fbpx

Vi søker tre dyktige backend utviklere til Norsk Helsenett

NHN ønsker å leie inn erfarende back-end utviklere til digitale tjenester på helsenorgeplattformen

Helsenorge er plattformen for “Pasientens netthelsetjeneste” – en felles inngang til innhold og tjenester fra den offentlige helsetjenesten. Plattformen er i rivende utvikling, og vi trenger utviklere som kan hjelpe oss å bygge gode, gjenbrukbare, brukervennlige løsninger på tvers av mange aktører og tjenester. De siste par årene har vi på plattformen jobbet med funksjonalitet for at innbyggerne skal:

– Få effektiv kartlegging, behandling og oppfølging
– Holde oversikt over sine helserelasjoner og -aktiviteter
– Benytte seg av helserelaterte rettigheter
– Styre tilgang og representasjon rundt helseopplysninger og helserelaterte aktiviteter
– Få hjelp til å holde seg friske

Vi har kommet i gang, men potensialet videre er enormt. Vi skal jobbe videre innen alle disse feltene. Den store og mest spennende utfordringen ligger i at vi nå er klare til å koble på flere typer helseaktører, flere geografiske regioner og dermed både nye tjenester og mye større innbyggergrupper. Derfor trenger vi å styrke vår bemanning.

Behov for bistand:
Det er behov for tre dyktige back-end utviklere som skal være med å utvikle/videreutvikle tjenester knyttet til prosjektene våre.

De som får oppdraget, skal inngå i Scrum-team. Arbeidsoppgavene omfatter utvikling og forvaltning av tjenester på helsenorge.no.

Rolle: Backend utvikler

Kompetansekrav:
– høyere IT-utdanning på minimum bachelornivå.
– Minimum 5 års arbeidserfaring som utvikler
– erfaring med .NET, C#, ASP.NET, .Net.Core
– erfaring med TFS og Git
– erfaring med meldingsbaserte systemer
– erfaring med enhetstesting og testdrevet utvikling
– fokus på å skrive ryddig og sikker kode og holde egen kompetanse oppdatert
– erfaring med smidig/agil prosjektgjennomføring

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: