fbpx

Vi søker maskinlæring konsulenter til avdelingen Digitale Tjenester – Data Science (DT-DS) hos Ruter. Konsulenten skal ha ansvar for å arbeide med data science-utvikling, maskinlæring, arkitektur og big data infrastruktur.
Om oppdraget
Avdelingen Digitale Tjenester – Data Science i Ruter består av flere miljøer som har ansvar for tilrettelegging av data fra ny og gammel plattform med teknologier som Kafka, SQL Server, AWS S3, Athena, Python, maskinlæring og data lakes. Avdelingen er ansvarlig for kvalitet, uttrekk og tilgjengelighet til innsiktsdata. Datakonsumenter består bl.a. av rapportering og analyser fra overordnet til detaljert nivå innenfor ulike prosesser i bedriften, innsikt og oppfølging av våre kunder og operatører, verdiøkende tjenester i våre kundekanaler, m.m.

Ruters maskinlæringsmiljø er i vekst og vi trenger talentfulle maskinlæringsingeniører med på laget som brenner for datadrevet innsikt og ønsker å forbedre kollektivtransporten i Oslo.

Om rollen og arbeidsoppgaver Konsulenten vil bistå i analyser, modellering, utarbeidelse av løsningsspesifikasjoner og implementering av maskinlære på datakilder som data lakes, S3 buckets og Big Data plattformen.

Eksempel på arbeidsoppgaver:
– Utvikling, endring og feilretting av kode i Python, SQL
– Implementering av endringer eller nyutvikling med å bruke maskinlæring, dyp læring etc.
– Test av data – Analyse av nye innmeldte behov

Ruter beveger seg mot ny dataarkitektur hvor datastreaming og stream analytics er i fokus. Oppdraget kan derfor også innbefatte analyser for datavarehuset i sammenheng med ny teknologi.

Rolle: Konsulent – Maskinlæring
Sentrale forutsetninger for å lykkes i denne rollen er som følger:
– Høyere utdannelse innen IT (Høyskole/Universitet)
– Dokumentert erfaring fra tilsvarende utviklingsområder

Infrastrukturkompetanse:
– Docker
– Bash scripting
– Cloud deployment (AWS)
– Model deployment og testing
– Kjennskap til IP nettverk
– Gitlab CI/CD

Maskinlæringkompetanse:
– Dyptgående kjennskap til Maskinlæring eller deep learning
– Modelltrening og hyperparameter tuning.
– Data cleaning og wrangling.
– Erfaring med bruk av Maskinlæring for time-series forecasting.
– Kjennskap med Scikitlearn.

Utviklingskompetanse:
– Dyptgående kjennskap med Python, SQL
– General programmeringskompetanse (e.g Java, C++, C# eller noe annen)
– Kjennskap til microservices arkitektur.
– Web services og REST services

Analytics-kompetance:
– Math (Calculus and Linear algebra), Statistics (Regression, Anova)

Det er en fordel at konsulenten har erfaring med:
– H2O.ai / DataBricks / AutoML
– GPU bruk
– Kubernetes
– Linux OS.
– Tensor Flow eller PyTorch
– AWS Sagemaker
– AWS serverless arkitekture (ECS, Fargate, etc.,)
– Generell kildeanalyse, testplanlegging og kilde design
– Ivareta dataintegritet og -kvalitet ved nyutvikling og løpende forbedringer
– Sikre overholdelse av lover, forskrifter og retningslinjer ved forvaltning av data

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: