fbpx

Norsk Helsenett søker en tjenesteansvarlig for testmiljø som kan ta et helhetlig ansvar for tjenestene, etablere en merkantil struktur og håndtere det løpende tjenesteutviklingsbehovet.
Som tjenesteansvarlig for testmiljø skal du sørge for en helhetlig forvaltning av fagområdet og sikre at det er i tråd med gjeldende policy, normer og forskrifter. NHN har per i dag et virtuelt testmiljø, Skylab, med tilgang til internett og Helsenettet. Skylab er en samling virtuelle testlaboratorier som har som overordnet mål å dekke sentrale deler av helsesektorens testbehov. De har planer på å videreutvikle og framtidssikre Skylab for å tilby relevante testmiljøtjenester internt og eksternt. Tjenesteansvarlig for testmiljø får en sentral rolle i dette arbeidet. Rollen skal være en tilrettelegger for at testmiljøtjenestene fungerer for kundene og NHN, og utøve sin rolle i tett samarbeid testmiljøansvarlig.

Arbeidsoppgaver:
– Identifisere utviklingsbehov for tjenesten, videreutvikle tjenesten i samsvar med behov og eventuelle ønsker fra sektoren og kundene samt sikre at innhold er i samsvar med kundenes behov og den teknologiske utviklingen.
– Sammenstille og forvalte totaloversikten over testmiljøene internt hos Norsk Helsenett SF, samt over interne og eksterne integrasjoner
– Ha ansvar for testmiljøpolicy, tjenestebeskrivelser og SLA-avtaler for testmiljøtjenestene, samt oppfølging av disse
– Bidra i arbeidet med budsjett- og økonomioppfølging
– Holde oversikt over og bidra i prosjekter og forvaltningsaktiviteter innenfor fagområdet
– Utvikle, etablere og videreutvikle en forretningsmodell for testmiljøtjenestene
– Være ambassadør for testmiljøtjenestene våre og synliggjøre disse både internt i Norsk helsenett og eksternt i helsesektoren
– Være kontaktpunkt for henvendelser om testmiljøer, både fra interne og eksterne aktører
– Initiere årlig risikoanalyse av tjenestene

Rolle: Tjenesteansvarlig

Kompetansekrav:
– Høyere utdanning fra høgskole/universitet innen teknologi, på minimum bachelornivå
– Minst fem års relevant erfaring
– Erfaring med tjenesteansvar
– Erfaring med prosjektledelse

Evalueringskrav:
– Erfaring med kostmodeller og prising av tjenester
– Kompetanse innen test og kvalitetssikring
– Prince 2 Foundation sertifisering
– Erfaring fra arbeid med ITIL-prosesser

Høres dette interessant ut? Vi ser frem til å høre fra deg!
Kontakt Johan om du har spørsmål til oppdraget.

Søk enkelt med CV og søknad i skjemaet

Fyll inn skjemaet: